Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Historia jako nauka

Historia jako nauka

Historia to nauka, która zajmuje się badaniem przeszłości społeczeństwa ludzkiego (cywilizacji) od jego powstania aż po czasy współczesne. Pod pojęciem cywilizacji rozumiemy stan rozwoju społeczeństwa w danym okresie historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem jego kultury materialnej.

Historycy podzielili dzieje ludzkości na następujące epoki: pradzieje (prehistoria), starożytność (od wynalezienia pisma przez człowieka do upadku cesarstwa zachodniorzymskiego w 476 roku), średniowiecze (od 476 roku do 1453 roku, tj. upadku cesarstwa wschodniorzymskiego lub odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba w 1492 roku), nowożytność, czasy współczesne.

Dzieje ludzkości poznajemy na podstawie źródeł historycznych. Zaliczamy do nich: źródła materialne, czyli niepisane (narzędzia pracy, broń, monety, dawne ubiory, budowle lub ich ruiny) i źródła pisane (zapiski na glinianych tabliczkach, papirusie, dokumenty, kroniki).

W badaniach nad przeszłością „wspomagają” historię inne nauki historyczne, jak: archeologia (wykopaliska), paleografia (badanie pisma i starych dokumentów), numizmatyka (nauka o monetach), sfragistyka (pieczęcie) i heraldyka (nauka o herbach).

Do źródeł historycznych należy jednak podchodzić krytycznie, nie wszystkie bowiem zasługują na zaufanie.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawowa
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawowa
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawowa
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawowa
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.