Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Prawa człowieka

Prawa człowieka

Wszyscy ludzie mają pewne prawa - m.in. prawo do życia, do wolności, własności, do bezpieczeństwa osobistego, do udziału w życiu publicznym. Prawa te ujęte są w podstawowych dokumentach każdego państwa (np. w konstytucji) oraz w dokumentach międzynarodowych. Określa się je jako nienaruszalne, bo żadna władza nie może ich nikogo pozbawić. Jednak w wielu miejscach na świecie prawa człowieka są otwarcie łamane.

W 1989 r. uchwalona została Konwencja o Prawach Dziecka, wymieniająca m.in. prawo do życia, ochrony zdrowia, nauki, wypoczynku i czasu wolnego. Ponieważ dzieci nie mogą samodzielnie podejmować decyzji we wszystkich sprawach, jakie ich dotyczą, ich prawa powiązane są z prawami rodziców. Rodzice mają prawo i obowiązek troszczyć się o dobro dziecka.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawowa
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawowa
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawowa
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawowa
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.