Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Kultura i sztuka polskiego romantyzmu

Kultura i sztuka polskiego romantyzmu

Pierwsza połowa XIX w. charakteryzowała się szybkim wzrostem inwestycji architektonicznych. Według nowych założeń przebudowano Warszawę, wytyczając - szerokie aleje, budując lub modernizując monumentalne gmachy, np. Pałac Staszica i Teatr Wielki.

Określenie „Wielka Emigracja” po powstaniu listopadowym odnosi się także do dorobku kulturowego Polski i Polaków. Na obczyźnie można było stosunkowo swobodnie drukować, mówić, pisać i tworzyć po polsku. Dorobek emigracyjny to wielka akcja publicystyczna i prasowa, która różnymi drogami trafiała do kraju. Na emigracji tworzyli swoje najwspanialsze dzieła poeci romantyczni - Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński - utwierdzali ideologię mesjanizmu polskiego, zagrzewając tym samym do walki o niepodległość. Na obczyźnie tworzył Maurycy Mochnacki (Historia powstania narodu polskiego), dając pierwszy tak obszerny wykład losów zrywu powstańczego. Wielką poczytnością cieszyła się Historia Polski Joachima Lelewela, która wycisnęła piętno na umysły i stan wiedzy historycznej kilku kolejnych pokoleń Polaków.

Życie polityczne i kulturalne emigracji było znaczące dla Polakach mieszkających na ziemiach polskich - rozbudzało i rozwijało patriotyzm.

Rozwój kultury romantycznej przypadł na lata 20. i trwał aż do lat 60. XIX w. Literatura piękna, szczególnie po powstaniu listopadowym, nabrała charakteru politycznego i narodowego, stając się bardziej wzniosła, patetyczna. Jej twórcy utwierdzali w miłości do Ojczyzny, krzewili polskie tradycje, obyczaje, wiarę. Najwybitniejszymi poetami romantycznymi byli Mickiewicz, Słowacki, Krasiński i zaliczany jeszcze do poetów romantycznych Cyprian Kamil Norwid. Do kanonu polskiej poezji i literatury należą: Pan Tadeusz, Dziady (Mickiewicz), Beniowski, Kordian (Słowacki), Nie-Boska komedia (Krasiński), Promethidion (Norwid). Pracował twórca komedii Aleksander Fredro (Zemsta, Śluby panieńskie).

Obok poezji i dramaturgii romantycznej pojawił się nowy gatunek literacki - powieść obyczajowa - Józef Ignacy Kraszewski, Józef Korzeniowski, Teodor Tomasz Jeż (Zygmunt Miłkowski) - pisali oni już w duchu nowych postaw i poglądów pozytywistycznych i organicznikowskich, choć sceneria jeszcze była romantyczna.

Najwybitniejszymi kompozytorami romantycznymi byli: Fryderyk Chopin i Stanisław Moniuszko.

W sztukach plastycznych po 1831 roku nastąpił zastój. Jedynie dorobek Piotra Michałowskiego zwraca uwagę - sceny rodzajowe z życia wsi polskiej, seria wspaniałych obrazów koni (ruch, napięcie, bitwa). Od czasu powstania w Warszawie i Krakowie szkół sztuk pięknych nastąpił rozwój malarstwa i sztuk pięknych - malarstwo historyczne ewoluowało ku realizmowi nawiązującemu do przeszłości Polski.

Henryk Rodakowski był wspaniałym portrecistą (portret psychologiczny), Wojciech Gerson, Juliusz Kossak i inny nawiązywali do tradycji malarstwa rodzajowego, tematy czerpali z codziennego życia wsi polskiej.

W architekturze dominował styl neogotycki (nawiązanie do gotyku) i renesansyzm (nawiązanie do architektury renesansowej - loggie, sztukateria, pałacyki, itd.).

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Ziemie polskie w latach 1815-1846
 • Liceum
 • Historia
 • Ziemie polskie w latach 1815-1846
 • Liceum
 • Historia
 • Ziemie polskie w latach 1815-1846
 • Liceum
 • Historia
 • Ziemie polskie w latach 1815-1846

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.