Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Narodowy socjalizm w Niemczech

Narodowy socjalizm w Niemczech

Ruch faszystowski znalazł szczególnie podatny grunt w Niemczech, gdzie powstawały liczne organizacje kombatanckie. Propaganda faszystowska wykorzystywała niezadowolenie spowodowane nędzą, bezrobociem, poczuciem klęski i upokorzeniem po traktacie wersalskim.

1919 r. - w Bawarii powstała Niemiecka Partia Robotnicza, którą w 1921 r. Adolf Hitler (kapral z czasów wojny), przekształcił w Narodowosocjalistyczną Niemiecką Partię Robotniczą - NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei).

1920 r. - powstały oddziały szturmowe NSDAP - SA, organizacja paramilitarna - milicja partyjna.

1923 r. - w listopadzie Hitler próbował po raz pierwszy dokonać w Monachium zamachu wojskowego (udział brali byli oficerowie armii cesarskiej). Tzw. „pucz monachijski” został stłumiony, a Hitler dostał się do więzienia, z którego pod koniec 1924 r. został zwolniony. Podczas pobytu w więzieniu napisał książkę pt. Mein Kampf (Moja walka), w której zawarł swój program polityczny (w dużej mierze oparł się na teoriach filozofa niemieckiego, Fryderyka Nietzschego) i stworzył teorię narodowego socjalizmu, zgodnie z którymi:

- Niemcy powinni dążyć do zlikwidowania powinności i ograniczeń, które narzucił im traktat wersalski,

- Niemcy zamieszkują małą „przestrzeń życiową” dlatego muszą dokonać podbojów w Europie i zdobyć kolonie na innych kontynentach,

- naród niemiecki jest „narodem panów” (nadludzi - Übermenschen) i jako taki powinien panować nad innymi „małowartościowymi” narodami („podludzi”), które należy podbić, obrócić w niewolników i częściowo wyniszczyć,

- wszyscy Żydzi jako „rasa niższa” powinni ulec całkowitej zagładzie. Taki sam los powinien spotkać Cyganów.

1925 r. - po wyjściu Hitlera na wolność nastąpiła szybka odbudowa NSDAP. Przekształciła się ona w partię ogólnoniemiecką. Rozbudowano SA - hitlerowską milicję partyjną oraz stworzono dodatkowe oddziały do ochrony wodza i dygnitarzy partyjnych - SS. Początkowo SS podlegały SA, od 1929 r. kierował nimi Heinrich Himmler. Oprócz funkcji ochronnych SS pełniły rolę policji wewnątrzpartyjnej i wywiadu politycznego.

1929 r. - posłowie NSDAP zasiedli w Reichstagu - parlamencie niemieckim.

1931 r. - przemysłowcy niemieccy na spotkaniu w DÜsseldorfie obiecali Hitlerowi wsparcie finansowe, oczekując w zamian zwalczania partii komunistycznej.

1932 r. - w listopadowych wyborach powszechnych NSDAP zdobyła 1/3 oddanych głosów. Prezydent Niemiec, feldmarszałek Paul von Hindenburg, zlecił Hitlerowi utworzenie rządu.

1933 r. - 30 stycznia Adolf Hitler został kanclerzem (premierem) Niemiec.

27 lutego 1933 r. - podpalono gmach Reichstagu, co stało się pretekstem do wprowadzenia stanu wyjątkowego w Niemczech. Hitler otrzymał specjalne pełnomocnictwa dla rządu:

- parlament stracił wpływy na życie polityczne Niemiec,

- utworzono obozy koncentracyjne, w których umieszczano przeciwników politycznych,

- NSDAP stała się jedyną partią III Rzeszy,

- zlikwidowano związki zawodowe, a na ich miejsce powołano Niemiecki Front Pracy, skupiający pracodawców i pracowników,

- zniesiono autonomię krajów Rzeszy,

- rozpoczęto nagonkę na prześladowanie Żydów.

- coraz większy wpływ na życie III Rzeczy miała tajna policja - gestapo.

1934 r. - po śmierci Hindenburga Hitler ogłosił się fÜhrerem, czyli wodzem państwa i narodu niemieckiego.

W Niemczech zapanował terror. 30 czerwca wierne Hitlerowi oddziały SS napadły na uczestników zjazdu dowódców SA. Wymordowano licznych oficerów SA z ich szefem sztabu Ernestem RÖhmem. To wydarzenie nazwano „nocą długich noży”. Jednocześnie Hitler pozbył się wielu innych osób uznanych za niewygode.

1935 r. - wydane zostały „ustawy norymberskie”, które stawiały Żydów poza prawem.

System władzy w Rzeszy zbudowany został na zasadzie wodzostwa. Na czele państwa stał fÜhrer - wódz, który pełnił rolę szefa państwa, partii, zwierzchnika sił zbrojnych, ustanawiał prawo i sam stał poza prawem. Rozwinięto kult Hitlera.

Dumę narodową Niemców umacniała polityka wodza. W 1935 roku przywrócił służbę wojskową, zwiększył liczebność armii, rozpoczął budowę lotnictwa i marynarki wojennej. W 1936 roku wojsko niemieckie wkroczyło do Nadrenii, militaryzując ten obszar wbrew postanowieniom traktatu wersalskiego (Wielka Brytania i Francja nie zareagowały).

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Narodowy socjalizm w Niemczech

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ZSRR w okresie międzywojennym
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ZSRR w okresie międzywojennym
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ZSRR w okresie międzywojennym
 1. Pokój za wszelką cenę
 2. Państwa „osi”
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ZSRR w okresie międzywojennym
 1. Kryzys światowy
 2. Próby wyjścia z kryzysu
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ZSRR w okresie międzywojennym

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.