Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Sytuacja międzynarodowa w latach 20.

Sytuacja międzynarodowa w latach 20.

W 1922 r. w Rapallo doszło do zawarcia umowy radziecko-niemieckiej, której najważniejszymi postnowieniami były:

- wzajemne wyrzeczenie się odszkodowań wojennych,

- wyjście z izolacji politycznej,

- nawiązanie współpracy wojskowej.

Obawiając się dalszego rozwoju współpracy niemiecko-radzieckiej, państwa zachodnie gotowe były przywrócić Niemcom równorzędną pozycję polityczną. W 1925 r. doszło do konferencji w Locarno (Szwajcaria) z udziałem Niemiec, Belgii, Francji, Włoch, Anglii, gdzie podpisano układ gwarantujący nienaruszalność granic belgijskich i francuskich; Niemcy nie zgodziły się na zagwarantowanie granic z Polską i Czechosłowacją. Oznaczało to dążenie Niemiec do przyszłej ekspansji na wschód. W 1925 r. Niemcy zostały przyjęte do Ligi Narodów, a w 1932 r. zwolniono je od spłat kontrybucji wojennej oraz podjęto decyzję o równouprawnieniu Niemiec w dziedzinie zbrojeń.

Niemcy, ośmielone sukcesem, zaczęły ujawniać swoje plany odwetu za klęskę wojenną i przekreślenia postanowień traktatu wersalskiego.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Sytuacja międzynarodowa w latach 20.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ZSRR w okresie międzywojennym
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ZSRR w okresie międzywojennym
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ZSRR w okresie międzywojennym
 1. Pokój za wszelką cenę
 2. Państwa „osi”
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ZSRR w okresie międzywojennym
 1. Kryzys światowy
 2. Próby wyjścia z kryzysu
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ZSRR w okresie międzywojennym

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.