Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Sytuacja międzynarodowa w latach 20.

Sytuacja międzynarodowa w latach 20.

W 1922 r. w Rapallo doszło do zawarcia umowy radziecko-niemieckiej, której najważniejszymi postnowieniami były:

- wzajemne wyrzeczenie się odszkodowań wojennych,

- wyjście z izolacji politycznej,

- nawiązanie współpracy wojskowej.

Obawiając się dalszego rozwoju współpracy niemiecko-radzieckiej, państwa zachodnie gotowe były przywrócić Niemcom równorzędną pozycję polityczną. W 1925 r. doszło do konferencji w Locarno (Szwajcaria) z udziałem Niemiec, Belgii, Francji, Włoch, Anglii, gdzie podpisano układ gwarantujący nienaruszalność granic belgijskich i francuskich; Niemcy nie zgodziły się na zagwarantowanie granic z Polską i Czechosłowacją. Oznaczało to dążenie Niemiec do przyszłej ekspansji na wschód. W 1925 r. Niemcy zostały przyjęte do Ligi Narodów, a w 1932 r. zwolniono je od spłat kontrybucji wojennej oraz podjęto decyzję o równouprawnieniu Niemiec w dziedzinie zbrojeń.

Niemcy, ośmielone sukcesem, zaczęły ujawniać swoje plany odwetu za klęskę wojenną i przekreślenia postanowień traktatu wersalskiego.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Sytuacja międzynarodowa w latach 20.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ZSRR w okresie międzywojennym
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ZSRR w okresie międzywojennym
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ZSRR w okresie międzywojennym
 1. Pokój za wszelką cenę
 2. Państwa „osi”
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ZSRR w okresie międzywojennym
 1. Kryzys światowy
 2. Próby wyjścia z kryzysu
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ZSRR w okresie międzywojennym

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.