Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Pokój za wszelką cenę

Pokój za wszelką cenę

Na Dalekim Wschodzie od 2 poł. XIX wieku rosła w siłę Japonia. W latach 30. XX w. Japonia stała się państwem dążącym do budowy potężnego imperium w Azji. W 1931 r. armia japońska (bez zgody rządu) zaatakowała Chiny. Na zdobytych terenach Mandżurii utworzone zostało cesarstwo Mandżukuo. W 1937 r. Japończycy ponownie zaatakowali Chiny. W latach 1939-1940 zaatakowali Indochiny Francuskie, a następnie angielskie kolonie z Hongkongiem.

W 1935 r. Włochy napadły na Abisynię (inaczej Etiopię - jedyne niepodległe państwo w Afryce). Po formalnych protestach i nieskutecznych sankcjach gospodarczych wobec Włoch, państwa zachodnie i Liga Narodów pogodziły się z utratą niepodległości przez Abisynię.

W lutym 1936 r. w Hiszpanii w wyborach zwyciężył lewicowy Front Ludowy. Sprzeciwiły się temu oddziały wojskowe gen. Francisco Franco. Uzyskały poparcie Niemiec i Włoch, kierujących tam swoje oddziały. Wobec blokady Anglii i Francji na dostawy sprzętu wojskowego, republikański rząd Hiszpanii szukał pomocy w ZSRR. Po zaciętych walkach w marcu 1939 r. władzę w Hiszpanii przejął gen. Franco. W dziejach Hiszpanii rozpoczął się okres dyktatury frankistowskiej.

W marcu 1936 r., wbrew postanowieniom traktatu wersalskiego, do Nadrenii wkroczyły oddziały niemieckie. Nie wywołało to sprzeciwu państw zachodnich. Wkrótce Niemcy rozpoczęły tam budowę linii Zygfryda (system umocnień).

Podczas I wojny światowej Francja poniosła najdotkliwsze straty ze wszystkich państw zachodnich, dlatego pragnęła pokoju za wszelką cenę. Podobnie myśleli Anglicy. Państwa te prowadziły politykę zwaną appeasement (czyt. epizment), polegającą na daleko idących ustępstwach państw zachodnich wobec nazistowskich Niemiec. Uważano, że w ten sposób można uniknąć konfliktu zbrojnego. Pod koniec 1937 roku Hitler uznał, że niemieckie siły zbrojne są już potężne i mogą realizować plan budowy „tysiącletniej Rzeszy”. Zaczął od Austrii.

W marcu 1938 r. wojska niemieckie wkroczyły do Austrii i przyłączyły ten kraj do Rzeszy. Przyłączenie Austrii zwiększyło znaczenie gospodarcze i militarne Niemiec oraz stworzyło dogodne warunki do dalszych podbojów.

W dniach 28-30 września 1938 r. odbyła się w Monachium konferencja z udziałem Hitlera, Mussoliniego, premierów Wielkiej Brytanii i Francji, mająca zadecydować o losie Czechosłowacji (przedstawiciela Czechosłowacji nie wpuszczono na salę obrad). Zebrani postanowili, że rząd Czechosłowacji w przeciągu 10 dni odda Niemcom duże obszary nadgraniczne, m.in. tereny sudeckie, razem z całym majątkiem narodowym i fortyfikacjami wojskowymi.

15 marca 1939 r. Hitler zażądał przybycia prezydenta Czechosłowacji, Emila Hachy, i pod groźbą zbombardowania Pragi, wymusił na nim zgodę na natychmiastowe włączenie Czech i Moraw do III Rzeszy. Wojska niemieckie wkroczyły do Pragi. Na terenach zajętych został utworzony „Protektorat Czech i Moraw” pod kontrolą Niemiec. 14 marca 1939 r. parlament słowacki po uzgodnieniu z Berlinem ogłosił powstanie niepodległego, a faktycznie zależnego od Niemiec państwa słowackiego. Premierem został ksiądz Józef Tiso.

Po konferencji monachijskiej i zaborze Czechosłowacji, Hitler doszedł do potęgi militarnej, która mu pozwoliła na planowanie dalszych agresji.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Pokój za wszelką cenę

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ZSRR w okresie międzywojennym
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ZSRR w okresie międzywojennym
 1. Kryzys światowy
 2. Próby wyjścia z kryzysu
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ZSRR w okresie międzywojennym
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ZSRR w okresie międzywojennym
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ZSRR w okresie międzywojennym

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.