Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Państwa Świętego Przymierza w I połowie XIX wieku

Państwa Świętego Przymierza w I połowie XIX wieku

Pod wpływem rewolucji francuskiej, wojen z przełomu wieków i zachwiania podstaw starego systemu politycznego i prawnego, cesarz rosyjski Aleksander I wysunął propozycję ułożenia stosunków europejskich po wojnach napoleońskich opartych na zasadach Ewangelii, braterstwa i przyjaźni między monarchami. We wrześniu 1815 roku, już po zakończeniu obrad kongresu wiedeńskiego, władcy Rosji, Prus i Austrii podpisali akt, który miał łączyć nie tylko wymienione państwa, ale wszystkie, które do niego przystąpią. Akt, nazwany Świętym Przymierzem, był próbą stworzenia stałej federacji państw europejskich kierujących się ustalonymi zasadami i prawami w polityce międzynarodowej. Władcy, którzy podpisali dokument, deklarowali wzajemną pomoc w imię braterstwa, a także zobowiązywali się do rządzenia w imię zasad chrześcijańskich, sprawiedliwości, miłości i pokoju.

Choć do Świętego Przymierza przystąpili władcy prawie wszystkich państw europejskich (bez Anglii, Państwa Kościelnego i Turcji), to popularnie utarło się przekonanie o działaniach państw Świętego Przymierza obejmujących głównych i najważniejszych sygnatariuszy układu - Rosji, Prus i Austrii.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Europa w latach 1815-1848
 • Liceum
 • Historia
 • Europa w latach 1815-1848
 • Liceum
 • Historia
 • Europa w latach 1815-1848
 • Liceum
 • Historia
 • Europa w latach 1815-1848

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.