Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Śląsk

Śląsk

Położenie geograficzne

Śląsk zajmuje południowo-zachodnią część obszaru Polski. Nazwa pochodzi od nazwy plemienia Ślężan, które zamieszkiwało te tereny.

Region obfituje w złoża mineralne: węgla kamiennego, brunatnego i rud miedzi oraz srebra (w przeszłości również złota). Na Dolnym Śląsku występują korzystne warunki klimatyczne dla rozwoju rolnictwa: krótka zima i długie, ciepłe lato.

W skład Śląska wchodzą również Sudety, góry, których średnia wysokość nie przekracza 1500 m n.p.m.

Historia i współczesność

Mieszko I przyłączył Śląsk do swojego państwa około roku 990. W czasie rozbicia dzielnicowego Polski nastąpił stopniowy rozpad Śląska na liczne księstwa, a w XIV wieku region ten dostał się pod panowanie Czech. W tym czasie rozwijał się handel, górnictwo, rozbudowywały się miasta. Od wieku XVI Śląsk wchodził w skład monarchii austriackiej, a w XVIII znalazł się pod panowaniem pruskim. Wtedy również zaczął powstawać przemysł, m.in. huty żelaza. W XIX wieku Górny Śląsk stał się ośrodkiem przemysłu górniczo-hutniczego. W czasie I wojny światowej powstały szanse powrotu Śląska do Polski. O jego przynależności miał zadecydować plebiscyt (głosowanie ludności). W obronie polskości Śląska wybuchały powstania w 1919, 1920 i 1921 roku. Przywódcą trzeciego był Wojciech Korfanty. W wyniku powstań do Polski przyłączono wschodnią część Górnego Śląska. Po II wojnie światowej cały Śląsk wraz z Wrocławiem i Legnicą znalazł się w granicach Polski.

Słynni Ślązacy to - obok Wojciecha Korfantego - m.in. żyjący w XIX wieku Juliusz Ligoń (poeta) i Karol Miarka (nauczyciel, publicysta i wydawca).

Współcześnie na Dolnym Śląsku w okolicach Lubina i Polkowic wydobywa się rudy miedzi, produkuje cement. Ten teren słynie również z uzdrowisk oferujących kąpiele lecznicze.

Na Górnym Śląsku zlokalizowane są huty i kopalnie. Inne zakłady produkcyjne w tym regionie to Elektrownia Turów, Cementownia Górażdże, Fiat Auto-Poland i inne.

Z powodu dużego zanieczyszczenia powietrza na Górnym Śląsku słabo rozwinięte jest rolnictwo. Na żyznych glebach Dolnego Śląska uprawia się pszenicę, buraki cukrowe, rzepak i kukurydzę.

Folklor

Tradycje ludowe Śląska występują w architekturze, stroju, gwarze, piosenkach. Rozsławia je Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. Miejscowości Koniaków i Żywiec słyną z wyrobu koronek. W okolicach Raciborza urządza się procesje konne. W Wiśle, Szczyrku i Żywcu co roku odbywa się Tydzień Kultury Beskidzkiej.

Najbardziej znanym świętem obchodzonym na Śląsku jest 4 grudnia - Dzień Górnika, czyli Barbórka.

Zapamiętaj!

Górny Śląsk jest najbardziej uprzemysłowionym regionem naszego kraju.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Śląsk

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Regiony w Polsce
 • Podstawowa
 • Historia
 • Regiony w Polsce
 • Podstawowa
 • Historia
 • Regiony w Polsce
 • Podstawowa
 • Historia
 • Regiony w Polsce
 • Podstawowa
 • Historia
 • Regiony w Polsce

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.