Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Warmia i Mazury

Warmia i Mazury

Położenie geograficzne

Warmia i Mazury leżą w północno-wschodniej części naszego kraju. Jest to teren nizinny z licznymi pagórkami i wzgórzami, porośniętymi lasami mieszanymi. Krajobraz urozmaicają liczne jeziora (jest ich 3 tys. i zajmują 7% powierzchni regionu). Największe to: Śniardwy, Mamry, Niegocin. Jeziora połączone są licznymi kanałami, będącymi wspaniałymi szlakami turystyki żeglarskiej. Ozdobą Pojezierza Suwalskiego i Puszczy Augustowskiej jest duże, kręte jezioro Wigry. Wokół niego utworzono Wigierski Park Narodowy. Najgłębsze jezioro - Hańcza - stanowi centralną część Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Część Pojezierza Mazurskiego, w której znajdują się największe jeziora

(Śniardwy, Mamry) nazwano Krainą Wielkich Jezior. Dla ochrony tego obszaru założono Mazurski Park Narodowy.

Północno-wschodnia część regionu, okolice Suwałk, nazywane są polskim biegunem zimna: lato jest tu krótkie, a zima mroźna i długa.

Obszar Warmii i Mazur został w niewielkim stopniu przekształcony przez gospodarkę człowieka, w związku z tym stanowi atrakcyjny obszar turystyczny. Znajdują się tu liczne domy wczasowe, kempingi, przystanie wodne.

Historia i współczesność

Tereny Warmii i Mazur zamieszkiwały pogańskie plemiona Prusów. W XIII wieku przybyli tu zakonnicy niemieckiego zakonu rycerskiego - Krzyżacy. Zajmowali oni tereny zamieszkiwane przez Prusów i zaczęli na nich osiedlać osadników z Niemiec. Na tych ziemiach zaczęła się też osiedlać ludność z północnego Mazowsza, tzw. Mazurzy.

W okresie zaborów, kiedy region wszedł w skład państwa pruskiego, wielu Polaków walczyło o polskość tych ziem. Suwalszczyzna natomiast po roku 1815 znajdowała się w granicach Królestwa Polskiego. Po I wojnie światowej, w roku 1920, w wyniku plebiscytu (głosowania w sprawie przynależności) większa część Warmii i Mazur znalazła się w granicach państwa niemieckiego. Do Polski powróciła w 1945 roku.

Dzisiaj podstawą utrzymania ludności jest rybołówstwo i dochody z turystyki.

Najważniejsze miasta regionu: Frombork (miasto związane z astronomem Mikołajem Kopernikiem, obecnie ośrodek sportów wodnych letnich i zimowych), Lidzbark Warmiński (zabytkowe miasto z zamkiem biskupów warmińskich), Olsztyn (ośrodek naukowy, kulturalny i turystyczny, a także przemysłowy - Stomil S.A.).

Wybitne postacie Warmii i Mazur

Mikołaj Kopernik - astronom, twórca teorii heliocentrycznej, autor dzieła O obrotach sfer niebieskich.

Ignacy Krasicki - poeta, biskup, autor Bajek i przypowieści.

Krzysztof Celestyn Mrongowiusz - nauczyciel, obrońca języka polskiego na Warmii i Mazurach, interesował się obyczajami i gwarą mazurską.

Folklor

Folklor warmiński i mazurski jest wynikiem zetknięcia różnych grup etnicznych, występują w nim elementy litewskie i białoruskie. Powszechne na Warmii i Mazurach było tkactwo - tkaniny w równoległe pasy z wydłużonych prostokątów. W chatach znajdowały się piece z kafli malowanych w postacie ludzkie, ptaki i zwierzęta.

Zapamiętaj!

Warmia i Mazury to jeden z najpiękniejszych regionów turystycznych naszego kraju.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Regiony w Polsce
 • Podstawowa
 • Historia
 • Regiony w Polsce
 • Podstawowa
 • Historia
 • Regiony w Polsce
 • Podstawowa
 • Historia
 • Regiony w Polsce
 • Podstawowa
 • Historia
 • Regiony w Polsce

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.