Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wielkopolska

Wielkopolska

Położenie geograficzne

Pojezierze Wielkopolskie i Nizina Wielkopolska leżą w środkowo--zachodniej części naszego kraju. Główną rzeką regionu jest Warta, a największym jeziorem Gopło. Cechą charakterystyczną krajobrazu są pradoliny (szerokie doliny pochodzenia polodowcowego).

Historia i współczesność

Wielkopolska była kolebką państwa polskiego. W dorzeczu Warty powstało państwo Polan. Gniezno było pierwszą stolicą Polski oraz pierwszym biskupstwem i arcybiskupstwem, tam odbył się w 1000 roku słynny zjazd, tam miały miejsce pierwsze koronacje królewskie. Ważnym grodem w początkach państwa polskiego był Poznań - później największe i najważniejsze miasto Wielkopolski. W Wielkopolsce leży również najstarsze miasto w Polsce, Kalisz. Przebiegał przez nie w starożytności jeden z najstarszych szlaków handlowych, tzw. szlak bursztynowy. Świadczą o tym znalezione na tych terenach monety rzymskie, arabskie i inne.

W okresie średniowiecza Wielkopolska była ośrodkiem hodowli owiec i wyrobu sukna. Część produkcji wywożono do Europy Zachodniej. Wprowadzenie w XVIII wieku nowych sposobów gospodarowania, takich jak: płodozmian, nawozy sztuczne, proste maszyny wpłynęło na rozwój i wydajność w rolnictwie. Właściciele majątków i księża w II połowie XIX wieku organizowali kółka rolnicze, szerząc oświatę wśród chłopów.

W tym samym czasie powstały w Wielkopolsce pierwsze linie kolejowe, które połączyły duże miasta regionu. Zaczęła działać poczta, telegraf, telefon.

W 1846 roku Hipolit Cegielski założył istniejącą do dziś fabrykę maszyn i narzędzi rolniczych. W Kaliszu powstała pierwsza na ziemiach polskich fabryka fortepianów. W czasie I i II wojny światowej Wielkopolska przeżywała, podobnie jak inne regiony, zastój gospodarczy.

Po II wojnie powstały kopalnie węgla brunatnego w Koninie i Turku oraz jedyna w Polsce huta aluminium w Malińcu. W porównaniu z innymi regionami Wielkopolska jest terenem dobrze rozwiniętej gospodarki rolnej. Składa się na to wysoka kultura rolna, duży udział maszyn w produkcji rolnej i przetwórstwie.

Wybitni wielkopolanie

Generał Dezydery Chłapowski - uczestnik walk o niepodległość ojczyzny (w armii Napoleona, w powstaniu listopadowym). Propagator nowych metod gospodarowania, nowych upraw i maszyn.

Hipolit Cegielski - założyciel fabryki narzędzi i maszyn rolniczych przekształconej po II wojnie w Zakłady Przemysłu Metalowego w Poznaniu.

Karol Marcinkowski - lekarz, społecznik, założyciel „Bazaru” w Poznaniu - ośrodka życia towarzyskiego, społecznego i handlu.

Folklor

Na folklor Wielkopolski, tak jak na folklor każdego innego regionu, składa się muzyka, zwyczaje, pieśni, tańce, obrzędy. W zachodniej Wielkopolsce istniał zwyczaj mięsopustu - chodzenia z przebranym niedźwiedziem w ostatni dzień karnawału. W Poznaniu tradycją jest wypiekanie lukrowanych rogali w dniu św. Marcina - 11 listopada. Instrumentem charakterystycznym dla wielkopolskiej muzyki ludowej są dudy.

Zapamiętaj!

Wielkopolska to kolebka państwa polskiego, a obecnie teren dobrze rozwiniętej gospodarki rolnej.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Wielkopolska

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Regiony w Polsce
 • Podstawowa
 • Historia
 • Regiony w Polsce
 • Podstawowa
 • Historia
 • Regiony w Polsce
 • Podstawowa
 • Historia
 • Regiony w Polsce
 • Podstawowa
 • Historia
 • Regiony w Polsce

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.