Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Starożytny Rzym - kultura starożytnego Rzymu

Starożytny Rzym - Kultura Starożytnego Rzymu

W historii rozwoju kultury starożytnego Rzymu można wyróżnić trzy okresy:

1) wpływy greckie od II wieku p.n.e.,

2) własne osiągnięcia Rzymian,

3) przejmowanie kultury, obyczajów i języka łacińskiego przez ludy podbite (romanizacja prowincji).

Rzymianie dość wcześnie zetknęli się z kulturą grecką i wywarła ona na nich olbrzymi wpływ. Po podboju Grecji zainteresowanie to wzrosło jeszcze bardziej. Bogaci Rzymianie uczyli swe dzieci języka greckiego i wyprawiali na studia do miast greckich. Na język łaciński tłumaczono dzieła poetów i filozofów.

Wpływy greckie zaznaczyły się także w architekturze i sztuce. Rzymianie nie byli wyłącznie naśladowcami wielkich mistrzów - Greków. Sami także wnieśli do kultury ogromny wkład. Dużą ich zasługą było opracowanie prawa (tzw. prawo 12 tablic) tak doskonałego, że stało się ono potem wzorem dla innych społeczeństw. Prawo to było bardzo surowe (dura lex, sed lex - twarde prawo, ale prawo) i z upływem stulecia stare okrutne przepisy zastępowano nowymi, łagodniejszymi.

Rzymianie dbali również o rozwój oświaty. Oprócz nauczania początkowego utworzyli siedmioletnią szkołę średnią, w której każdy rok poświęcony był nauce innego przedmiotu. Przyczyniło się to do lepszej znajomości łaciny i greki.

Władca (Oktawian August) roztaczał często opiekę nad poetami i uczonymi. Dzieła poetów rzymskich: Wergiliusza, Horacego i Owidiusza znane są do dziś. Wśród historyków zasłynęli Liwiusz i Tacyt. Wysoki poziom osiągnęła filozofia, matematyka i astronomia (cyfry rzymskie, kalendarz juliański).

W dziedzinie budownictwa Rzymianie naśladowali grecki sposób planowania miast. Na skrzyżowaniu dwóch głównych ulic znajdował się duży plac zwany forum. Najbardziej znane było Forum Romanum. Znajdowały się na nim wspaniałe świątynie i gmachy publiczne (archiwum, bazylika, łaźnie, czyli termy), pełne kolumn, rzeźb i płaskorzeźb. Do najpiękniejszych budowli zaliczyć należy: Koloseum, Panteon (świątynia wszystkich bogów), łuki triumfalne i amfiteatr.

Rzymianie okazali się dobrymi budowniczymi. Potrafili rozwiązać problem zaopatrzenia w wodę dużych miast, doprowadzając ją akweduktami (wodociągami), często z odległych górskich źródeł i strumieni.

Akwedukt

Dużą wagę przywiązywali do budowy dróg i mostów. Drogi rzymskie, brukowane (niektóre zachowały się do dziś) prowadziły ze stolicy do wszystkich prowincji olbrzymiego imperium. Stąd powiedzenie: wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.

Zachodnie prowincje cesarstwa coraz mocniej zespalały się z Rzymem. Przenikała tam kultura rzymska, obyczaje i język łaciński. Obywatelstwo rzymskie nadawano często nie tylko pojedynczym osobom, ale także całym krajom.

Przejmowanie kultury i obyczajów rzymskich oraz języka łacińskiego przez ludność prowincji nazywamy romanizacją.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Starożytność
 • Liceum
 • Historia
 • Starożytność
 • Liceum
 • Historia
 • Starożytność
 • Liceum
 • Historia
 • Starożytność
 • Liceum
 • Historia
 • Starożytność

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.