Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ernest Hemingway - jego życie i twórczość

Ernest Hemingway - jego życie i twórczość

Ernest Hemingway urodził się 21 lipca 1899 w Oak Park, na przedmieściach Chicago w stanie Illinois. Był jednym z sześciorga dzieci. Jego ojciec, dr Clarence Edmonds Hemingway był zaangażowanym członkiem Pierwszego Kościoła Kongregacjonalnego, jego matka, Grace Hall, śpiewała w chórze kościelnym.

W wieku 17 lat opublikował pierwsze dzieło literackie. W roku 1918 chciał wziąć udział w działaniach wojennych w I wojnie światowej i najpierw był reporterem, a potem został kierowcą karetki pogotowia.

Hemingway był czterokrotnie żonaty - jego pierwszą żoną była Elizabeth Hadley Richardson, następnie ożenił się z Pauline Pfeiffer, trzecia żona nazywała się Martha Gelhorn, na koniec poślubił Mary Welsh.

W ciągu swojego życia napisał kilka arcydzieł współczesnej prozy, które uczyniły go jednym z najwybitniejszych amerykańskich pisarzy XX wieku. Niewątpliwie do jego najlepszych utworów należą: „Pożegnanie z bronią”, „Komu bije dzwon” oraz „Stary człowiek i morze”. Hemingway zasłynął również dzięki swoim opowiadaniom, w których rozwinął charakterystyczny dlań styl oparty na prostym słownictwie i krótkich zdaniach, typowych dla codziennego języka mówionego.

Umarł w wieku 61 lat w wyniku ran postrzałowych - było to samobójstwo wielkiego pisarza i zarazem cierpiącego na depresję człowieka.

Ernest Hemingway - his life and works

Ernest Hemingway was born on 21st July 1899 in Oak Park, a suburb of Chicago, Illinois. He was one of six children. His father, Dr Clarence Edmonds Hemingway, was a fervent member of the First Congregational Church, his mother, Grace Hall, sang in the church choir.

At the age of 17, Hemingway published his first literary work. In 1918 he wanted to be involved in military actions in World War I and at first became a reporter, then an ambulance driver.

Hemingway was married four times - his first wife was Elizabeth Hadley Richardson, then he married Pauline Pfeiffer, the third wife’s name was Martha Gelhorn, finally he got married to Mary Welsh.

During his lifetime, Ernest Hemingway wrote some masterpieces of modern fiction, which made him one of the greatest American writers in the 20th century. No doubt that to his best works belong: "Farewell to Arms", "To Whom the Bell Tolls" and "An Old Man and the Sea". Hemingway was also famous for his short stories, in which he developed his specific style based on simple vocabulary and short sentences typical of day-to-day speech.

He died aged 61, of gun shot wounds. It was suicide of great novelist and the man suffering from depression.

Słowniczek

fervent - gorący, promienny

be involved - zaangażować się

modern - nowoczesny

fiction - proza

masterpieces - arcydzieła

gun shot wounds - rany postrzałowe

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Biographies of famous people (życiorysy)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Biographies of famous people (życiorysy)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Biographies of famous people (życiorysy)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Biographies of famous people (życiorysy)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Biographies of famous people (życiorysy)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.