Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

John Steinbeck i jego twórczość literacka

John Steinbeck i jego twórczość literacka

John Steinbeck (1902-1968) urodzony w Salinas, Kalifornia, pochodził ze średnio zamożnej rodziny. Uczył się na Uniwersytecie Stanforda, ale nigdy nie ukończył studiów. W roku 1925 wyjechał do Nowego Jorku, gdzie przez kilka lat próbował ustabilizować się jako pisarz, ale nie powiodło mu się, więc wrócił do Kalifornii. Po opublikowaniu paru powieści i opowiadań, Steinbeck stał się sławny dzięki powieści pt. „Tortilla Flat” (1935).

Wszystkie powieści Steinbecka można sklasyfikować jako powieści społeczne traktujące o problemach ekonomicznych pracy na wsi, lecz zawsze w jego książkach możemy odnaleźć pewien rodzaj hołdu dla ziemi, co nie zawsze zgadza się z jego rzeczowym, socjologicznym podejściem. Po rubasznym humorze widocznym w „Tortilla Flat”, zajął się bardziej poważną prozą, często agresywną w swojej krytyce społecznej, widocznej w „W niepewnej walce” (1936), „Myszy i ludzie” (1937) i w serii świetnych opowiadań zebranych w tomie „The Long Valley” (1938). W roku 1939 opublikował Grona gniewu uważane za jego najbardziej wybitne dzieło.

Wsród jego późniejszych dzieł powinno się wymienić „Na wschód od Edenu” (1952) „Zima naszej goryczy” (1961), oraz „Podróże z Charleyem” (1962). Zmarł w Nowym Jorku w roku 1968.

John Steinbeck and his literary works

John Steinbeck (1902-1968) born in Salinas, California, came from a family of moderate means. He worked his way through college at Stanford University but never graduated. In 1925 he went to New York, where he tried for a few years to establish himself as a writer, but he failed and returned to California. After publishing some novels and short stories, Steinbeck first became widely known with a novel "Tortilla Flat" (1935).

Steinbeck's novels can all be classified as social novels dealing with the economic problems of rural labour, but there is also a kind of worship of the soil in his books, which does not always agree with his matter-of-fact sociological approach. After the earthy humour of "Tortilla Flat", he moved on to more serious fiction, often aggressive in its social criticism, which is visible in "In Dubious Battle" (1936), "Of Mice and Men" (1937) and a series of admirable short stories collected in the volume "The Long Valley" (1938). In 1939 he published, what is considered his best work, "The Grapes of Wrath".

Among his later works should be mentioned "East of Eden" (1952) "The Winter of Our Discontent" (1961), and "Travels with Charley" (1962). He died in New York City in 1968.

Słowniczek

of moderate means - o przeciętnych zasobach finansowych

graduate - skończyć studia

deal with - traktować o

rural labour - praca na wsi

approach - podejście

visible - widoczny

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Biographies of famous people (życiorysy)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Biographies of famous people (życiorysy)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Biographies of famous people (życiorysy)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Biographies of famous people (życiorysy)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Biographies of famous people (życiorysy)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.