Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Robert Redford - jego życie i osiągnięcia filmowe i reżysterskie

Robert Redford - jego życie i osiągnięcia filmowe i reżysterskie

Redford urodził się 18 sierpnia 1937 roku w Santa Monica w stanie Kalifornia. Ten syn mleczarza dorastał w domu pełnym rodzinnych wartości, ale niemal pozbawionym pieniędzy. Robert Redford otrzymał stypendium sportowe (w baseballu) na Uniwersytecie Colorado. To baseball odegrał również rolę w sprowadzeniu go do Nowego Jorku, gdzie wkrótce rzucił studia i przez rok podróżował po Europie malując obrazy. Najpierw studiował scenografię teatralną, potem przeniósł się na aktorstwo.

Po paru rolach telewizyjnych i teatralnych, Redford otrzymał swoją pierwszą przełomową rolę w roku 1956 w sztuce „Playhouse” Roda Sterlinga w teatrze TV. Kilka lat później Redford odniósł pierwszy wielki sukces w sztuce Barefoot in the Park Neila Simona w 1963 na Broadwayu (cztery lata później zagrał w ekranizacji tej sztuki). Pomiędzy „Barefoot” a kolejną kapitalną rolą Sundance’a w filmie „Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969), Redford wykreował swój wizerunek, który przylgnął do niego na dalsze lata: inteligentny, lojalny, sardoniczny i przystojny, przystojny, przystojny.

Zawsze był wybredny, jeśli chodzi o role. Odrzucił główną rolę w filmie Absolwent” z 1967 roku, ponieważ sądził, iż jest zbyt stary. W rzeczywistości Dustin Hoffman był 10 lat starszy od niego! Lubi postaci, próbujące żyć według własnego kodeksu moralnego, który może być nawet niekonwencjonalny. Jako aktor i reżyser, Redford zawsze pozostał wierny swoim zainteresowaniom.

Nominowany tylko jeden raz do Oskara za rolę w filmie „Żądło” (1973), Redford dostał Oskara dla Najlepszego Reżysera za swój debiut filmowy „Zwykli ludzie” (1980). Wygłosił jedno z najkrótszych przemówień po jego otrzymaniu: „Dziękuję bardzo”.

Robert Redford - his life and achievements in acting and directing

Redford was born August 18, 1937, in Santa Monica, California. The son of a milkman, he grew up with strong family values but very little money. Robert Redford attended the University of Colorado on a baseball scholarship. Baseball also played a part in bringing him to New York, where soon after he left college and decided to travel around Europe painting. At first, he studied theatrical design, but soon moved on to acting.

After a couple of small television and stages roles, Redford got his first break in 1956 on the TV drama show "Playhouse 90", in a teleplay by Rod Sterling. Several years later, he made his first big splash in Neil Simon's "Barefoot in the Park" in 1963 on Broadway (after four years, he acted in the film version of this play). Between "Barefoot" and his subsequent smash performance as Sundance in "Butch Cassidy and the Sundance Kid" (1969), Redford created his image that has stuck with him through the years: smart, loyal, sardonic and handsome, handsome, handsome.

Robert Redford has always been selective about the roles. He turned down the lead in "The Graduate" becouse he thought he was too old. In fact, Dustin Hoffman was ten years older! He likes a character who is trying to live by a code of his own that may not be conventional. As both an actor and director, Redford has stayed loyal to his interests.

Nominated only once for an acting Oscar, his role in "The Sting" (1973), Redford won the Academy Award for Best Director for his debut in making the film, "Ordinary People" (1980). His was one of the shortest acceptance speeches: "Thank you very much."

Słowniczek

scholarship - stypendium

theatrical design - scenografia teatralna

splash - sensacja (coś niebywałego, niepowtarzalnego)

smash - świetny, kapitalny

sardonic - sardoniczny

selective - wybredny, selektywny

turn down - odrzucić

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Biographies of famous people (życiorysy)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Biographies of famous people (życiorysy)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Biographies of famous people (życiorysy)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Biographies of famous people (życiorysy)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Biographies of famous people (życiorysy)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.