Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

John Lennon i początki jego kariery

John Lennon i początki jego kariery

John Winston Lennon urodził się 9 października 1940 roku w mieście Liverpool (Anglia). Ojciec Johna, Alfred, pływał w tym czasie po morzach i nie był obecny przy jego narodzinach. Wydawało się, że pojawienie się tego niemowlęcia nikogo tak nie uszczęśliwiło jak Mary Smith, siostrę Julii (matki Johna), która nawet wybrała mu imię.

Matka Johna była tzw. wolnym ptakiem, dlatego oczywiście odczuwała ciężar wychowywania syna jako zbyt wielki dla niej. Zaproponowała, by jej siostra, Mary wraz z mężem, wychowywali Johna zamiast niej. Ponieważ małżeństwo Smithów nie miało własnych dzieci, z radością zgodzili się na to wyzwanie.

W roku 1955 George Smith zmarł i Julia zaczęła spędzać więcej czasu ze swoim synem, choć ich relacje można by raczej określić jako przyjacielskie niż oparte na miłości między matką a synem. Nauczyła Johna gry na banjo - to właśnie jako nastolatek John założył swoją pierwszą grupę The Quarry Men razem ze swoim przyjacielem ze szkoły Pete’em Shottonem. 6 lipca 1957 roku, John został przedstawiony Paulowi McCartneyowi... a reszta, jak to mówią, to już historia.

W lipcu 1958 roku matka Johna została przejechana przez samochód. John, choć inteligentny, był bardzo słabym uczniem w szkole, mimo to został przyjęty do Liverpool College of Art, gdzie poznał swoją pierwszą żonę, Cynthię Powell, którą poślubił 23 sierpnia 1962 roku. Tymczasem zespół the Quarry Men ewoluował w Silver Beetles, a następnie w the Beatles.

John Lennon and the beginning of his career

John Winston Lennon was born on October 9, 1940 in Liverpool, England. John's father, Alfred, was away at sea and was not there for the birth. It seemed that no one could have been happier about the arrival of this new baby than Julia's (John’s mother’s) sister, Mary Smith and it was Mary who chose John's name.

John's mother was a free spirit who obviously felt the burden of raising a son was too much for her. She suggested that her sister, Mary and her husband, George, raise John instead. As the Smiths had no children of their own, they happily accepted the challenge of raising John.

By 1955, George Smith had died and Julia was spending more time with her son, although their relationship would be described more as friends than as mother - son. She taught John to play banjo and it was during these teen years that John formed his first group, the Quarry Men, with school friend, Pete Shotton. On July 6, 1957, John was introduced to Paul McCartney ...and the rest, as they say, is history.

In the summer of '58, John's mother, Julia, was hit by a car. Though the obviously intelligent young Lennon did a very poor job at school, he was accepted at the Liverpool College of Art, where he met his first wife, Cynthia Powell. They were eventually married on August 23, 1962. In the meantime, the Quarry Men were evolving into The Silver Beetles, then into The Beatles.

Słowniczek

birth - narodziny

spirit - duch

the burden of raising a son was too much for her - ciężar wychowywania syna był dla niej zbyt wielki

challenge - wyzwanie

despite - pomimo

evolve - ewoluować

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Biographies of famous people (życiorysy)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Biographies of famous people (życiorysy)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Biographies of famous people (życiorysy)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Biographies of famous people (życiorysy)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Biographies of famous people (życiorysy)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.