Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Oscar Wilde - najbardziej kontrowersyjny pisarz XIX wieku

Oscar Wilde - najbardziej kontrowersyjny pisarz XIX wieku

Oscar Fingal O’Flaherty Wilde, syn wybitnego dublińskiego chirurga, wyróżnia się spośród grupy wiktoriańskich dramaturgów. Po ukończeniu Trinity College w Dublinie, Wilde studiował w Oksfordzie w Magdalen College, gdzie założył Ruch Estetyczny, który propagował ideę „sztuka dla sztuki”.

Poślubiwszy Constance Lloyd w roku 1884, opublikował kilka książek dla dzieci, natomiast w roku 1891 opowieść o hedonistycznym Adonisie o udręczonej duszy satyra, Portret Doriana Graya”. W doskonałym cyklu komedii - „Wachlarz Lady Windermere” (1892), „Kobieta bez znaczenia” (1893), i „Mąż idealny” (1894) - Wilde podbił sceny londyńskich teatrów swoim epigramatycznym, dowcipnym stylem i łatwością wypowiedzi.

W roku 1895 tragiczny upadek Wilde'a przyspieszyło oskarżenie o homoseksualizm przez Markiza of Queensbury, ojca bliskiego przyjaciela Wilde'a, Lorda Alfreda Douglasa. Potem Wilde został skazany na dwa lata ciężkich robót za praktyki homoseksualne. Doprowadzony do bakructwa i ze zniszczonym zdrowiem, wyszedł z więzienia w roku 1897 i osiedlił się w Paryżu przyjmując pseudonim „Sebastian Melmoth”. Zmarł trzy lata później.

Oscar Wide - the most controversial writer in 19th century

Oscar Fingal O'Flaherty Wilde (1854-1900), the son of an eminent Dublin surgeon, stands out among the group of Victorian dramatists. After Trinity College, Dublin, Wilde attended Magdalen College, Oxford, where he founded the Aesthetic Movement, which advocated "art for art's sake".

After his marriage to Constance Lloyd in 1884, he published several children's books, and in 1891 the tale of a hedonistic Adonis with the tormented soul of a satyr, "The Picture of Dorian Gray". In a brilliant series of comedies - "Lady Windermere's Fan" (1892), "A Woman of No Importance" (1893), and "An Ideal Husband" (1894) - Wilde took the London stage by storm with his witty, epigrammatic style and ease of utterance. In 1895 Wilde's tragic downfall was precipitated by the accusation of homosexuality by the Marquis of Queensbury, father of Wilde's intimate, Lord Alfred Douglas. Then he was sentenced to two year's hard labour for homosexual practices. Bankrupt and ruined in health, Wilde left prison in 1897 and settled in Paris under the pseudonym "Sebastian Melmoth". Three years later he died.

Słowniczek

eminent - wybitny

surgeon - chirurg

advocate - zalecać, propagować

art for art's sake - sztuka dla sztuki

tale - opowieść

tormented soul - udręczona dusza

witty - dowcipny

ease of utterance - łatwość wypowiedzi

accusation - oskarżenie

precipitate - przyspieszyć

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Biographies of famous people (życiorysy)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Biographies of famous people (życiorysy)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Biographies of famous people (życiorysy)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Biographies of famous people (życiorysy)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Biographies of famous people (życiorysy)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.