Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ciąg arytmetyczny

Ciąg arytmetyczny

Ciąg liczbowy (an) nazywamy ciągiem arytmetycznym wtedy i tylko wtedy, gdy różnica między dowolnym wyrazem ciągu a wyrazem bezpośrednio go poprzedzającym jest stała dla danego ciągu i oznaczamy ją przez r.

Ciąg (an) jest ciągiem arytmetycznym o różnicy r wtedy i tylko wtedy, gdy:

Ciąg arytmetyczny. Różnica... Ten ciąg jest arytmetyczy. Ten ciąg nie jest arytmetyczny, ponieważ nie posiada stałej różnicy r dla całego ciągu.

Wnioski z definicji:

Ciąg arytmetyczny. Monotoniczność ciągu arytmetycznego zależy od r. ...jest stały.

Najważniejsze wzory

Ciąg arytmetyczny. Wzór na n-ty wyraz ciągu. wzór na sumę n początkowych, kolejnych wyrazów ciągu arytmetycznego. Inaczej zapisany powyższy wzór: w miejsce an we wzorze trzecim wstawiam...

Ciąg arytmetyczny jednoznacznie wyznaczają jego pierwszy wyraz a1 i różnica r.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Ciąg arytmetyczny

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.