Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ciąg arytmetyczny

Ciąg arytmetyczny

Ciąg liczbowy (an) nazywamy ciągiem arytmetycznym wtedy i tylko wtedy, gdy różnica między dowolnym wyrazem ciągu a wyrazem bezpośrednio go poprzedzającym jest stała dla danego ciągu i oznaczamy ją przez r.

Ciąg (an) jest ciągiem arytmetycznym o różnicy r wtedy i tylko wtedy, gdy:

Ciąg arytmetyczny. Różnica... Ten ciąg jest arytmetyczy. Ten ciąg nie jest arytmetyczny, ponieważ nie posiada stałej różnicy r dla całego ciągu.

Wnioski z definicji:

Ciąg arytmetyczny. Monotoniczność ciągu arytmetycznego zależy od r. ...jest stały.

Najważniejsze wzory

Ciąg arytmetyczny. Wzór na n-ty wyraz ciągu. wzór na sumę n początkowych, kolejnych wyrazów ciągu arytmetycznego. Inaczej zapisany powyższy wzór: w miejsce an we wzorze trzecim wstawiam...

Ciąg arytmetyczny jednoznacznie wyznaczają jego pierwszy wyraz a1 i różnica r.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Ciąg arytmetyczny

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.