Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ciąg geometryczny

Ciąg geometryczny

Ciąg liczbowy nazywamy ciągiem geometrycznym wtedy i tylko wtedy, gdy iloraz dowolnego wyrazu ciągu i wyrazu bezpośrednio go poprzedzającego jest stały dla danego ciągu i oznaczamy go przez q.

Ciąg geometryczny. Ciąg jest geometryczny... Iloraz wynosi...

Powyższy ciąg jest geometryczny.

Ciąg geometryczny. Iloraz nie istnieje...

Powyższy ciąg nie jest geometryczny.

Wnioski z definicji:

Ciąg geometryczny. Jak widać, w przypadku ciągu geometrycznego też można okreslić jego monotoniczność. Tym razem własność ta zalezy od dwóch zmiennych, czyli od q i a1.

Najważniejsze wzory:

Ciąg geometryczny. Wzór na n-ty wyraz ciągu geometrycznego. Wzór na sumę n początkowych, kolejnych wyrazów ciągu geometrycznego. Ciąg geometryczny jednoznacznie wyznaczają jego pierwszy wyraz a1 i iloraz...

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Ciąg geometryczny

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.