Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Miejsce zerowe funkcji

Miejsce zerowe funkcji

Miejscem zerowym funkcji nazywamy ten argument, dla którego wartość funkcji równa jest zero.

Miejsce zerowe to liczba!!!

Zadanie 1

Znajdź miejsca zerowe funkcji:

Miejsce zerowe funkcji.

Rozwiązanie

Miejsce zerowe funkcji. Miejsce zerowe to ten argument x, dla którego funkcja przyjmuje wartość 0. Z tabelki odczytuję, dla jakiego argumentu x, y = 0. Tak symbolicznie oznaczamy miejsce zerowe funkcji.

Odp: Miejsce zerowe funkcji wynosi 5.

Miejsce zerowe funkcji. Z wykresu funkcji odczytujemy, dla jakiego argumentu x wartość funkcji (czyli y) równa jest 0. Praktycznie odczytujemy współrzędne punktu, w którym wykres funkcji przecina oś OX. Jest to punkt o współrzędnych (2, 0). Współrzędna x (odcięta) tego punktu jest miejscem zerowym funkcji.

Uwaga! To nie punkt jest miejscem zerowym funkcji, tylko jego pierwsza współrzędna (odcięta).

A zatem:

Funkcja ma jedno miejsce zerowe: x0 = 2.

Miejsca zerowe funkcji danej wykresem są odciętymi (pierwszymi współrzędnymi) punktów, w których wykres funkcji przecina oś OX.

Miejsce zerowe funkcji. Podobnie jak w punkcie b odczytujemy z wykresu współrzędne punktów, w których wykres funkcji przecina oś OX. Współrzędne x (odcięte) tych punktów to miejsca zerowe. Funkcja ma 4 miejsca zerowe.

Uwaga! Funkcja może mieć jedno miejsce zerowe, wiele miejsc zerowych lub nie mieć miejsca zerowego.

Miejsce zerowe funkcji. Funkcja przedstawiona tym wykresem ma dwa miejsca zerowe. Wykres nie przecina osi OX. Funkcja nie ma miejsc zerowych. Z grafu odczytujemy, że funkcja przyjmuje wartość 0 dla argumentu 5, czyli dla x = 5, y = 0. A zatem miejscem zerowym funkcji jest liczba 5, co zapisujemy: x0 = 5.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Miejsce zerowe funkcji

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Matematyka
  • Funkcje
  • Liceum
  • Matematyka
  • Funkcje
  • Liceum
  • Matematyka
  • Funkcje

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.