Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Środowisko lądowe

Środowisko lądowe

Warunki życia na lądzie

W środowisku lądowym żyje bardzo wiele organizmów. Jest to także środowisko życia człowieka. Wyraz „środowisko” oznacza nie tylko miejsce, w którym przebywamy. To także wszystkie czynniki mające wpływ na wszystkie żywe organizmy.

Zapamiętaj!

Środowisko - elementy przyrody ożywionej (rośliny, zwierzęta) i nieożywionej (np. woda, klimat, podłoże), wpływające wzajemnie na siebie.

Środowisko

lądowe wodne
las
pole uprawne
łąka
sad
park
pustynia
step
słodkowodne słone
rzeki
strumyki
stawy
jeziora
morza
oceany

Życie w środowisku lądowym zależy od:

a) czynników klimatycznych, czyli:

- nasłonecznienia: są tereny, gdzie jest dużo światła słonecznego, i takie, gdzie jest go niewiele;

- temperatury: w środowisku lądowym występują duże wahania temperatury nawet w ciągu krótkiego czasu, np. w ciągu jednej doby;

- opadów atmosferycznych: deszcz, śnieg, grad - w zależności od temperatury otoczenia;

- wilgotności powietrza, czyli ilości pary wodnej w powietrzu, którym oddychają organizmy żywe;

- wiatrów: ich siły i kierunku;

- ciśnienia powietrza: najwyższe ciśnienie występuje przy powierzchni ziemi, im wyżej, tym ciśnienie jest niższe, co można zaobserwować, będąc w górach;

b) rodzaju podłoża: gleba, skała, piasek; gleba może tworzyć miękkie lub twarde podłoże, może też być bogata lub uboga w składniki pokarmowe;

c) obecności innych organizmów - organizmy żywe kontaktują się ze sobą i wzajemnie na siebie wpływają;

d) działalności człowieka - człowiek znacznie wpływa na warunki środowiska (budowa zakładów przemysłowych, osuszanie terenów wilgotnych, regulowanie rzek).

Środowisko lądowe

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Środowisko lądowe

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.