Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wpływ organizmów na środowisko

Las

Warstwowa budowa lasu

Warstwy lasu Rośliny Zwierzęta Warunki życia
drzewa wysokie dąb, buk, sosna, brzoza, osika, świerk, jodła wiewiórka, kornik, dzięcioł, jastrząb, sójka, gąsienica brudnicy nieparki duże nasłonecznienie, ciepło w lecie, mała wilgotność, duża siła wiatru
podszyt leszczyna, kruszyna, młode drzewa, jeżyna, malina sarna, wilk, pająk, zięba, sikorka, po-krzewka średnie nasłonecznienie, średnia ciepłota w lecie, średnia wilgotność i siła wiatru
runo leśne paprocie, mchy, grzyby, niskie rośliny jeż, żaba, ryjówka, mysz małe nasłonecznienie, chłodno w lecie, duża wilgotność, bardzo mała siła wiatru
ściółka opadłe liście, gałęzie, nasiona drzew żuk, mrówki, ślimak, stonoga, nornica bardzo małe nasłonecznienie, chłodno, bardzo duża wilgotność, brak wiatru
Piętra lasu

Układ roślinności w lesie jest ściśle związany z dostępem światła, które dociera z różnym natężeniem do poszczególnych warstw. W każdej warstwie panują więc odmienne warunki i żyją tam różne organizmy. Na wiosnę w lasach liściastych rośliny runa leśnego rozwijają się wcześniej niż drzewa i krzewy, aby skorzystać z większej ilości światła, które przesłonią później liście drzew.

W lesie występuje żyzna gleba. Zawiera ona sole mineralne, powstałe w wyniku rozkładu ściółki przez bakterie, grzyby. Inne organizmy glebowe: dżdżownice, wazonkowce poprawiają strukturę gleby. Wszystko to sprzyja rozwojowi roślin, za którymi zjawiają się zwierzęta, szukające siedlisk i pożywienia.

Rodzaje lasów:

- liściaste: rosną na dobrych glebach, tworzą je dęby, buki, jesiony, graby, brzozy, lipy, na terenach podmokłych występują głównie olchy - taki las to ols, zmieniają swój wygląd wraz z porami roku, występują tu piętra roślin, bogactwo roślin i zwierząt;

- iglaste: rosną na mało urodzajnych glebach piaszczystych, tworzą je sosny, świerki, modrzewie, jodły. Oprócz modrzewia inne nie tracą igieł na zimę, dobrze znoszą ostry klimat. Występuje tu niewiele roślin runa leśnego, bo las jest ciemny (głównie mchy i paprocie, występują mrowiska);

- mieszane: drzewa liściaste i iglaste, głównie sosny, modrzewie, dęby, brzozy.

Wpływ lasu na środowisko:

- łagodzi klimat, czyli zmniejsza wahania temperatury;

- zmniejsza szybkość wiatru;

- zatrzymuje dużo wilgoci (ochrona przed powodzią);

- rośliny leśne pobierają z atmosfery dwutlenek węgla, a wydzielają do niej tlen;

- oczyszcza powietrze z pyłów i innych substancji szkodliwych;

- dostarcza ludziom pożywienia i surowców.

Lasy spełniają w przyrodzie bardzo ważną rolę, dlatego niezbędna jest ich ochrona. Będąc w lesie, nie wolno śmiecić i hałasować. Najlepiej nie zrywać roślin, absolutnie nie niszczyć trujących grzybów (są niejadalne dla człowieka, ale stanowią pokarm zwierząt). Nie należy także niszczyć kory drzew, trzeba unikać palenia ognisk. Powinno się też sadzić nowe drzewa.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.