Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Środowisko wodne - największe środowisko życia

Warunki życia w wodzie

Życie w wodzie zależy od:

- ilości tlenu w wodzie: w warstwie powierzchniowej oraz tam, gdzie rosną rośliny, tlenu jest dużo, w głębszych warstwach jest go mniej; w wodzie zimnej rozpuszcza się więcej tlenu niż w ciepłej;

- gęstości wody: drobne organizmy mogą biernie unosić się w wodzie, większe, aby się poruszać, mają inne przystosowania umożliwiające życie w tym środowisku; z gęstością wody związana jest jej duża siła niszcząca;

- nasłonecznienia: jest ono zależne od głębokości i przejrzystości wody, ma wpływ na rozwój roślin zielonych.

- ilości składników odżywczych: od tego czy w wodzie jest dużo, czy mało pożywienia zależy rozwój organizmów.

Porównanie środowiska lądowego i wodnego

Lądowe Wodne
 • zmienna wilgotność,
 • duże wahania temperatury (powietrze szybko się nagrzewa i szybko oddaje ciepło),
 • duża ilość tlenu,
 • mała gęstość powietrza,
 • duża przejrzystość powietrza.
 • stała wilgotność,
 • małe wahania temperatury (woda wolno się nagrzewa i wolno oddaje ciepło),
 • mniejsza ilość tlenu,
 • duża gęstość wody,
 • mała przejrzystość wody.

W najbliższym otoczeniu spotykamy stawy, jeziora, strumienie, potoki i rzeki. W wodach stojących, czyli w stawach i jeziorach, łatwo wyróżnić trzy strefy:

- strefa przybrzeżna: panują tu bardzo dobre warunki dla życia roślin i zwierząt. Woda w tej strefie jest płytka, a przez to cieplejsza od wody w innych strefach. Światło słoneczne może docierać do dna;

- strefa toni wodnej: żyją w niej przede wszystkim ryby;

- strefa przydenna: tu także żyją organizmy, przede wszystkim bakterie i pierwotniaki, pierścienice, małże, ryby denne. Jeśli jezioro jest bardzo głębokie, w strefie przydennej nie występują rośliny zielone, którym do życia są potrzebne tlen i światło.

Strefy wód

Życie w rzece zależy od tego, jaki jest prąd wody.

Rzeka

Bieg rzeki Rośliny Zwierzęta
Bieg górny - woda płynie bardzo szybko, jej siła jest bardzo duża. glony - bardzo drobne, jednokomórkowe okrzemki, skrętnica, mech wodny
 • ciało bocznie spłaszczone, mające opływowy kształt, silnie umięśnione - ryby: pstrąg potokowy, strzebla potokowa
 • mogą mięć przyssawki, haczyki, kleisty śluz na ciele, co umożliwia przyczepienie się na dnie rzeki, budują domki z kamyczków i piasku - larwy chruścików
Bieg środkowy i dolny - woda płynie wolno rzęsa wodna, rogatek sztywny, wywłócznik okółkowy, trzcina pospolita, pałka wodna płoć, okoń, szczupak, ślimak, leszcz, karp, pijawki, larwy owadów, pierwotniaki, oczlik, rozwielitka

Warunki życia w biegu środkowym i dolnym są takie jak w stawie, ponieważ ruch wody jest niewielki. Występują więc tutaj takie same strefy roślinności i podobne zwierzęta.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Życie na lądzie i w wodzie
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Życie na lądzie i w wodzie

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.