Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Testów (213)

Obliczanie słonecznego czasu miejscowego
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Zasady obliczania czasu strefowego i urzędowego
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Kalendarz juliański i gregoriański
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Budowa i skład chemiczny atmosfery
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Pionowy rozkład temperatury powietrza
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Zróżnicowanie temperatury powietrza na Ziemi
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Rozkład ciśnienia atmosferycznego na Ziemi
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Konsekwencje istniejącego ciśnienia atmosferycznego na Ziemi
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Cyrkulacja pasatowa
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Krążenie powietrza atmosferycznego na Ziemi
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Klasyfikacja wiatrów
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Wiatry stałe i sezonowe
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Wiatry wiejące w górach
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Chmury i opady atmosferyczne na Ziemi
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Rozmieszczenie opadów atmosferycznych na Ziemi
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Strefy klimatyczne na ziemi według Wincentego Okołowicza
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Obieg wody w przyrodzie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Obszary oceaniczne na świecie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Cechy wód morskich
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Ruchy wody morskiej
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna