Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Fiszek (1350)

Próby usystematyzowania pierwiastków
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Układ Okresowy Pierwiastków
Reguła dubletu i oktetu elektronowego - powstawanie jonów
 • Liceum
 • Chemia
 • Wiązania chemiczne
Elektroujemność pierwiastka
 • Liceum
 • Chemia
 • Wiązania chemiczne
Wiązanie kowalencyjne (atomowe)
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Wiązania chemiczne
Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
 • Liceum
 • Chemia
 • Wiązania chemiczne
Wiązanie jonowe
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Wiązania chemiczne
Wiązanie wodorowe
 • Liceum
 • Chemia
 • Wiązania chemiczne
Typowe właściwości związków a rodzaje wiązań chemicznych
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Wiązania chemiczne
Równania reakcji chemicznych
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Reakcje chemiczne
Typy reakcji chemicznych
 • Liceum
 • Chemia
 • Reakcje chemiczne
Szybkość reakcji chemicznych
 • Liceum
 • Chemia
 • Reakcje chemiczne
Reakcje utleniania i redukcji
 • Liceum
 • Chemia
 • Reakcje chemiczne
Mol i masa molowa
 • Liceum
 • Chemia
 • Podstawy obliczeń chemicznych
Prawo stałości składu
 • Liceum
 • Chemia
 • Podstawy obliczeń chemicznych
Prawa gazowe
 • Liceum
 • Chemia
 • Podstawy obliczeń chemicznych
Obliczenia stechiometryczne
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Podstawy obliczeń chemicznych
Podział roztworów
 • Liceum
 • Chemia
 • Roztwory
Rozpuszczanie i krystalizacja
 • Liceum
 • Chemia
 • Roztwory
Metody rozdzielania składników roztworów właściwych i zawiesin
 • Liceum
 • Chemia
 • Roztwory
Stężenie procentowe
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Roztwory