Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Życie w mieście czy na wsi?

Życie w mieście czy na wsi?

Mój nauczyciel chce, abyśmy się przygotowali do dyskusji w klasie o różnicach między życiem w mieście i na wsi. Zwykle wydaje mi się, że takie tematy są okropnie nudne, ale tym razem tak nie sądzę. Ten temat jest o mnie.

Moi rodzice chcą kupić dom na wsi i przeprowadzić się tam. Moja mama może pracować w domu. Tato chce codziennie dojeżdżać do pracy około siedemdziesiąt kilometrów. On pracuje od poniedziałku do piątku. Rodzice chcą, abym przeprowadził się z nimi, ale uważają, że sam powinienem podjąć decyzję. Mogę wybrać między życiem w mieście z dziadkami a życiem na wsi z rodzicami.

Życie w mieście jest o wiele bardziej interesujące. Można robić dużo rzeczy. Można iść do sklepów lub supermarketu. Można odwiedzić inne interesujące miejsca: zoo, muzeum, basen. Można iść do kina lub na koncert. Mogę tam spotkać kolegów lub zaprzyjaźnić się z nowymi kolegami.

Te argumenty nie są bardzo mocne. Współczesna technika może sprawić, że nasze życie w cichym domu na wsi będzie równie interesujące i wygodne jak życie w mieście. Na przykład możemy mieć kino w domu i robić zakupy za pomocą Internetu.

Mój kuzyn studiuje na uniwersytecie. Mówi, że duże miasta mają lepsze szkoły. Dają lepsze wykształcenie. Uważam, że nie jest to zbyt mocny argument. Dzięki internetowi możemy zdobywać informacje i uczyć się wielu rzeczy, i nie jest ważne, gdzie mieszkamy.

Bardzo trudno jest podjąć decyzję, bo i życie w mieście, i życie na wsi ma zalety i wady.

Life in the city or in the country?

My teacher wants us to prepare for a class discussion about differences between life in the city and in the country. I usually think that such topics are terribly boring but this time I don’t think so. This topic is about me.

My parents want to buy a house in the country and move to live there. My Mum can work from home. My Dad wants to drive to work about seventy kilometres every day. He works from Monday to Friday. My parents want me to move with them but they say I should decide for myself. I can choose between living in the city with my grandparents and living in the country with my parents.

Life in the city is much more interesting. There’s a lot to do. I can walk to the shops or to a supermarket. I can visit other places which are interesting: the Zoo, a museum, a swimming pool. I can go to the cinema, to a concert, I can meet friends there or make new friends.

These arguments aren’t very strong. Modern technology today can make our life in a quiet country house as interesting and comfortable as our life in the city. For example, we can have cinema at home and we can buy things on the Internet.

My cousin studies at the university. He says that big cities have better schools. They give better education. I do not think that such argument is very strong. Thanks to the Internet we may find information and learn many things, and it is not important where we live.

It is very difficult to make a decision, because living in the city and living in the country have their advantages and disadvantages.

Słowniczek

in the country - na wsi

city - miasto

prepare for something - przygotować się do czegoś

discussion - dyskusja

difference - różnica

terribly - okropnie

boring - nudne

move - przeprowadzić się

from ... to ... - od ... do ...

shop - sklep

argument - argument

technology - technika

country house - dom na wsi

as ... as ... - tak ... jak ...

but - ale

university - uniwersytet

advantages - zalety

disadvantages - wady

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Życie w mieście czy na wsi?

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.