Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Twoje plany na najbliższy weekend

Twoje plany na najbliższy weekend

Poczyniłam kilka interesujących planów na najbliższy weekend i mam nadzieję, że będę w stanie je zrealizować.

Po pierwsze, zamierzam wstać bardzo wcześnie w sobotę rano i kupić świeży chleb i bułki dla moich rodziców. Chcę to zrobić, ponieważ pragnę, żeby byli w dobrym nastroju, kiedy powiem im o swoich planach. A zamierzam im powiedzieć o swoich planach dopiero rano, nie wcześniej, ponieważ wtedy będą mieli mniej czasu na przemyślenie sprawy. Mam nadzieję, że mój podstęp zadziała!

Po śniadaniu mam zamiar poprosić moich rodziców o pozwolenie na pójście do mojej koleżanki Martyny na urodziny, do jej domku na działce. Chciałabym tam zostać do północy. Mam nadzieję, że moi rodzice się zgodzą, ponieważ jestem dobrą córką (świeże bułeczki!) i nie mam żadnych problemów w szkole.

Potem zamierzam zadzwonić do mojej najlepszej przyjaciółki Basi i kupić coś na przyjęcie. Zdecydowaliśmy, że wszyscy goście przyniosą coś do jedzenia i picia tak, żeby to przyjęcie nie było zbyt kosztowne dla Martyny. Mamy zamiar kupić Pepsi Colę, salami i szynkę do kanapek, parę bananów i wszystkie składniki potrzebne do zrobienia sernika.

Po zakupach mamy zamiar upiec sernik. Żadna z nas nie robiła tego do tej pory, więc mam nadzieję, że moja mama trochę nam pomoże. Kiedy sernik będzie gotowy, zamierzamy przygotować nasze ubrania i makijaż na przyjęcie. Zazwyczaj nie wolno mi się malować, ale czasem mogę nałożyć makijaż, kiedy idę na przyjęcie czy dyskotekę.

Moja kreacja będzie całkiem zwariowana. Zamierzam włożyć śmieszną pomarańczową spódniczkę, żółte rajstopy i jaskrawozielony podkoszulek.

Basia mówi, że będę wyglądać jak duży cytrus. Zgadzam się z nią, szczególnie, że zamierzam pomalować sobie włosy pomarańczową mascarą!

Kiedy przyjdziemy do domku mojej koleżanki, zamierzamy zająć się jedzeniem i napojami. Chłopcy zajmą się płytami i sprzętem grającym. Nie mamy szczegółowych ustaleń dotyczących samego przyjęcia; oprócz jedzenia i tańców na pewno zagramy w jakieś gry, będziemy rozmawiać i być może obejrzymy film na video. Po przyjęciu chcemy jeszcze zostać przez chwilę i posprzątać cały bałagan. Mam nadzieję, że chłopcy także zamierzają nam pomóc.

W niedzielę będę bardzo długo spała, ponieważ nie jestem przyzwyczajona do późnego chodzenia spać. Kiedy się obudzę, mam zamiar zająć się odrabianiem zadań i przygotowaniem do poniedziałkowych lekcji.

Your plans for the nearest weekend

I have made some interesting plans for the coming weekend and I hope that I will be able to realize them.

First of all I am going to get up very early on Saturday morning and I am going to buy fresh bread and rolls for my parents. I want to do this because I want them to be in the good mood when I tell them about my plans. I am going to tell them about my plans in the morning not earlier because they will not have too much time to think about them. I hope that my trick will work!

After breakfast I am going to ask my parents for permission to go to my friend Martyna’s little cottage to celebrate her birthday. And I would like to stay there until midnight. I hope my parents will allow me to go because I am a good daughter (fresh rolls!) and I have no problems at school.

Then I am going to call my best friend Basia and we are going to go shopping for the party. We have decided that all guests would bring something to eat and drink for the party in order to make it not so expensive for Martyna. We are going to buy some Pepsi Cola, some salami and ham for sandwiches, a few bananas and all ingredients which we need to make a cheese-cake.

After shopping we are going to bake the cheese-cake. Neither of us has ever made it so I hope that my mother will help us a bit. When the cheese-cake is ready we are going to prepare our clothes and make-up for the party. Usually I am not allowed to wear make-up but I can put it on when I go to a party or to the disco.

My clothes are going to be quite crazy. I am going to wear a funny orange skirt, yellow thights and a bright green T-shirt. Basia says that I am going to look like a big citrus fruit. I agree with her especially that I am going to put some orange mascara onto my hair!

When we arrive to my friend’s cottage we are going to arrange the food and drinks. The boys are going to take care of the records and the equipment. We do not have any detailed arrangements about the party itself but apart from dancing and eating we are certainly going to play some games, talk and maybe watch a video. After the party we are going to stay for a while and clean all the mess. I hope the boys are going to help too.

On Sunday I am going to sleep for a very long time because I am not used to going to bed very late. When I wake up I am going to do my homework and study for Monday’s lessons.

Słowniczek

to be able - być w stanie

roll - bułka

good mood - dobry humor

trick - sztuczka

permission - pozwolenie

cottage - domek

to celebrate - świętować

to allow - pozwolić

to go shopping - iść na zakupy

in order to - aby, żeby

ingredient - składnik

cheese-cake - sernik

to bake - upiec

neither - żaden, żadna

a bit - trochę

make-up - makijaż

crazy - zwariowany

funny - zabawny

bright - jaskrawy

to agree with - zgadzać się z

especially - zwłaszcza, szczególnie

to arrive - przybyć

to arrange - ustawić, urządzić

records - płyty

equipment - wyposażenie

detailed - szczegółowy

for a while - przez chwilę, na chwilę

mess - nieporządek

to be used to - być przyzwyczajonym do

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Twoje plany na najbliższy weekend

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.