Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Artykuły - Egzaminy

Powtórki do matury 4 maja rozpocznie się pierwszy egzamin maturalny w tym roku. W naszym serwisie znajdziecie materiały do powtórki na ostatniej prostej przed tym ważnym ...
Próbne egzaminy ósmoklasisty 2021 r. [ARKUSZE] W tym roku uczniowie po raz pierwszy będą pisać próbny egzamin ósmoklasisty w reżimie sanitarnym w szkolnych ławkach. Rozpocznie się od sprawdzenia wie...
Próbne matury 2021r. - czas start! [ARKUSZE] Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu pr...