Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz
Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Grimm, Jakub (1786-1859)

Niemieccy bajkopisarze i naukowcy. Ich ojciec był prawnikiem i synowie - idąc w jego ślady - wstąpili na uniwersytet z zamiarem zrobienia kariery urzędników państwowych.

Obaj bracia zostali filologami. Jakub, profesor uniwersytetów w Getyndze i Berlinie, napisał Gramatykę niemiecką (t. 1-4 1819-37) i wspólnie z bratem - Wilhelmem - wydał Słownik języka niemieckiego (1852). Pracując nad tymi dziełami bracia sięgnęli do baśni, pieśni i wierszy przekazywanych ustnie. Z punktu widzenia naukowców te opowieści mogły dostarczyć cennych informacji o budowie i rozwoju języka niemieckiego. Pracowicie zapisywali zasłyszane historie, ulegając ich urokowi. W końcu postanowili ocalić je od zapomnienia i wydać książkę z baśniami. Chociaż utrzymywali, że ich wersje baśni są dokładnym zapisem tego, co usłyszeli od bajarzy, w rzeczywistości opracowali je, nadając im kształt artystyczny. W latach 1812-15 ukazało się w dwóch tomach około dwustu baśni.

Wkrótce zyskały one ogromne powodzenie wśród czytelników, zwłaszcza wśród dzieci. Baśnie przetłumaczono na wiele języków, w Polsce ukazały się po raz pierwszy w 1895 r.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.