Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wolter (1694-1778)

Wolter (1694-1778) naprawdę nazywał się Francois Maria Arouet i był synem paryskiego notariusza. Odebrał staranne wykształcenie w kolegium jezuickim w Paryżu. Jako zagorzały racjonalista, prawnik i jednocześnie poeta, dramaturg, publicysta, powieściopisarz, historyk oraz filozof w jednej osobie, był niestrudzonym propagatorem idei oświecenia, tolerancji religijnej, postępu cywilizacyjnego i technicznego, a także głosił postulat niezależności jednostki ludzkiej. Z pozycji racjonalisty i deisty w swych wypowiedziach zażarcie zwalczał instytucje feudalne (zwłaszcza dwór i Kościół), krytykował również skostniałe obyczaje i przesądy, tak mocno zakorzenione jeszcze w społeczeństwie francuskim w II połowie XVIII stulecia. Wielokrotnie naraziło go to na przykrości i sprawiło, iż skazany został na rok więzienia w Bastylii, a później przymusowo wysłany do Anglii. Nie wpłynęło to jednak na zmianę jego poglądów - ani pod opieką markizy de Chatelet, ani na dworze króla pruskiego Fryderyka II, który szczycił się jego przyjaźnią. Konflikt z Fryderykiem II spowodował wyjazd Woltera do Genewy, gdzie w krótkim czasie wywołał konflikt religijny.

Broniąc swojej niezależności i kontrowersyjnych poglądów, kupił posiadłość w Ferney, tuż przy granicy francuskiej. Ferney z głuchej prowincji stało się rychło centrum życia umysłowego XVIII-wiecznej Europy. Do Paryża przyjechał na krótko przed swoją śmiercią, witany po 25 latach nieobecności przez jednych jako papież oświecenia, przez drugich jako kontrowersyjny twórca zasługujący na szacunek.

Zostawił po sobie spuściznę niezwykle bogatą i różnorodną, przede wszystkim jako twórca nowego gatunku literackiego - tzw. powiastki filozoficznej - którą jest między innymi słynny Kandyd. Oprócz powiastek filozoficznych Wolter pisał tragedie, poematy. Jest autorem poematu heroikomicznego Dziewica Orleańska, traktatów historycznych i publicystyki, którą namiętnie uprawiał (między innymi Listy o Anglikach, Traktat o tolerancji).

Był współtwórcą Encyklopedii, autorem Słownika filozoficznego i Listów filozoficznych. Można go określić jako człowieka instytucję. Był inspiratorem wielu przedsięwzięć - właściwie nie istniała żadna ważna dziedzina życia publicznego i umysłowego, której nie wspierał swoim pisarstwem.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.