Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Bioróżnorodność

Bioróżnorodność

Bioróżnorodność (różnorodność biologiczna) to zmienność form życia na Ziemi.

Termin ten wprowadzony został w latach 80. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Na szeroką skalę używany jest od czasu międzynarodowej konferencji w Rio de Janeiro w 1992 roku, zwanej Szczytem Ziemi, na której przedstawiciele ponad 170 państw podpisali Konwencję o ochronie różnorodności biologicznej. Od tego czasu bioróżnorodność stała się jednym z głównych przedmiotów zainteresowania współczesnej ekologii, a ochrona bioróżnorodności jest częścią wprowadzanej w coraz większej liczbie krajów idei zrównoważonego rozwoju.

Bioróżnorodność rozpatrywana jest na trzech poziomach:

- ekosystemów

- gatunków

- genów.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.