Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zależności między populacjami

Zależności między populacjami

Poszczególne populacje żyjące na tym samym obszarze kontaktują się ze sobą i tworzą sieć wzajemnych zależności. Najczęściej dotyczą one:

- odżywiania, np. zależności typu zjadający/zjadani, albo konkurencja o pokarm

- rozmnażania, np. jedna populacja ułatwia drugiej rozmnażanie

- obrony, np. obecność jednej populacji zapewnia drugiej bezpieczeństwo

Charakter stosunków między populacjami:

Obecność populacji A jest dla populacji B:
korzystna neutralna niekorzystna
Obecność populacji B jest dla populacji A niekorzystna zjadający/zjadany
W zależności od rodzaju pokarmu i sposobu jego zjadania rozróżniamy:
  • roślinożerność, czyli zależność zwierzę (roślinożerca) - roślina, np. krowa - trawa
  • drapieżnictwo, czyli zależność zwierzę (drapieżnik) - zwierzę (ofiara), np. wilk - sarna
  • pasożytnictwo, czyli zależność pasożyt - żywiciel, przy czym zarówno pasożytem, jak i żywicielem mogą być różne organizmy, np. tasiemiec - człowiek, huba - świerk
amensalizm
Działalność jednej populacji przynosi szkodę innej, np. bobry budujące tamy doprowadzają do podtopienia nor lub gniazd innych zwierząt.
konkurencja
Zachodzi wówczas, gdy nisze ekologiczne dwóch populacji są wspólne. Gatunki blisko spokrewnione mają bardzo podobne wymagania środowiskowe, więc konkurencja między nimi jest bardzo silna. Konkurencja prowadzi do wyginięcia słabszej popularcji lub do zmiany niszy ekologicznej jednej z nich.
Obecność populacji B jest dla populacji A neutralna komensalizm
Nazywany też współbiesiadnictwem, gdyż najczęściej polega na korzystaniu z resztek pożywienia drapieżników, np. sępy lub hieny - lwy, ryba podnawka - rekin.
neutralizm
Brak oddziaływań między populacjami.
Obecność populacji B jest dla populacji A korzystna symbioza
Dzielimy ją na:
  • protokooperację, czyli dobrowolną współpracę, w której gatunki nie są od siebie całkowicie uzależnione (są zdolne do życia bez partnera), np. ptaki bąkojady - nosorożec, pustelnik - ukwiał
  • mutualizm, czyli ścisłą współpracę, w której jeden gatunek nie jest zdolny do życia bez drugiego, np. rośliny motylkowe - bakterie brodawkowe, termity - wiciowce, grzyb - drzewo (tzw. mikoryza).

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.