Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Formy ochrony przyrody

Obszary chronione

Na obszarach chronionych stosuje się ochronę ścisłą lub częściową. Na terenach objętych ochroną ścisłą obowiązuje całkowity zakaz ingerowania w zachodzące w przyrodzie procesy. Ten typ ochrony utożsamiany jest często z ochroną bierną i stosowany jest tylko w niektórych rezerwatach.

Ochrona częściowa dopuszcza wykonywanie zabiegów konserwatorskich i jest przykładem ochrony czynnej. Ma zastosowanie we wszystkich rodzajach obszarów chronionych.

Obszary chronione w Polsce

Obszar chroniony Charakterystyka
rezerwaty Są to stosunkowo niewielkie obszary (do 1000 ha). Mogą być tworzone w celu ochrony konkretnego elementu środowiska - np. rezerwat cisów albo ptactwa wodnego, lub całego ekosystemu, np. rezerwat leśny, torfowiskowy itp. W zależności od rodzaju chronionego obiektu stosuje się różne metody ochrony. W miejscach ochrony ekosystemu często obowiązuje ochrona ścisła, w innych częściowa, a niekiedy też dopuszczana jest działalność gospodarcza, np. koszenie łąk w rezerwatach ptasich, oczywiście poza okresem lęgu.
parki narodowe Są to większe obszary (powyżej 1000 ha) o szczególnie cennych wartościach przyrodniczych, naukowych, kulturowych i edukacyjnych. Objęte są ochroną częściową, ale w granicach niektórych parków znajdują się rezerwaty ścisłe. Na terenie parku narodowego chroniona jest cała przyroda.
Najstarszym parkiem na świecie jest Yellowstone w USA, w Polsce jako pierwszy utworzony został Białowieski Park Narodowy (w 1932 r.).
Obecnie w Polsce mamy 23 parki narodowe.
parki krajobrazowe Są to tereny cechujące się dużymi walorami przyrodniczymi, na których dopuszcza się prowadzenie działalności rolnej i leśnej.
obszary chronionego krajobrazu Są to obszary przeznaczone głównie na tereny rekreacyjne wyróżniające się pięknem krajobrazu. Dopuszczana jest na nich ograniczona działalność gospodarcza człowieka. Pełnią też funkcję korytarzy ekologicznych umożliwiających migrację zwierząt.
Rozmieszczenie Parków Narodowych w Polsce.

Parki narodowe w Polsce (stan z 2004 roku)

1 - Woliński Park Narodowy

2 - Drawieński Park Narodowy

3 - Słowiński Park Narodowy - uznany za Światowy Rezerwat Przyrody

4 - Wigierski Park Narodowy

5 - Białowieski Park Narodowy - uznany za Światowy Rezerwat Przyrody i włączony na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości

6 - Kampinoski Park Narodowy

7 - Wielkopolski Park Narodowy

8 - Poleski Park Narodowy

9 - Roztoczański Park Narodowy

10 - Świętokrzyski Park Narodowy

11 - Karkonoski Park Narodowy - uznany za Światowy Rezerwat Przyrody

12 - Bieszczadzki Park Narodowy - uznany za Światowy Rezerwat Przyrody

13 - Ojcowski Park Narodowy

14 - Babiogórski Park Narodowy - uznany za Światowy Rezerwat Przyrody

15 - Gorczański Park Narodowy

16 - Pieniński Park Narodowy

17 - Tatrzański Park Narodowy - uznany za Światowy Rezerwat Przyrody

18 - Biebrzański Park Narodowy

19 - Park Narodowy Gór Stołowych

20 - Magurski Park Narodowy

21 - Park Narodowy Bory Tucholskie 22 - Narwiański Park Narodowy

23 - Park Narodowy „Ujście Warty”

Rezerwaty biosfery są to obszary tworzone w ramach UNESCO, zawierające szczególnie cenne zasoby przyrodnicze i będące reprezentatywne dla głównych biomów danego kraju. Aktualnie na świecie jest ponad 400 takich rezerwatów, z tego 9 na terenie Polski. Są to:

- Babiogórski Park Narodowy

- Białowieski Park Narodowy

- Słowiński Rezerwat Biosfery

- Rezerwat Biosfery Puszcza Kampinoska

- Rezerwat Biosfery Jezioro Łuknajno

- Tatrzański Rezerwat Biosfery (polsko-słowacki)

- Karkonoski Rezerwat Biosfery (polsko-czeski)

- Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie (polsko-słowacko-ukraiński)

- Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie.

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to sieć obszarów chronionych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. W skład sieci wchodzą dwa rodzaje terenów chronionych:

- obszary specjalnej ochrony (OSO), mające na celu ochronę dzikich ptaków i obejmujące ich tereny lęgowe

- specjalne obszary chronione (SOC), mające na celu ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Celem istnienia sieci jest stworzenie spójnego systemu obszarów chronionych, w których przestrzegane byłyby zasady zrównoważonego rozwoju.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.