Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Funkcjonowanie ekosystemów

Ruch materii i energii

Pomiędzy biocenozą i biotopem zachodzi ciągła wymiana materii, czyli stanowią one funkcjonalną całość. Możliwe jest to dzięki istnieniu energii słonecznej będącej podstawowym źródłem energii dla większości ekosystemów (wyjątkiem są ekosystemy znajdujące się na dnie oceanów, skupione wokół miejsc, w których spod dna wydobywa się gorąca woda i związki siarki). Docierająca do organizmów energia jest zużywana do budowy własnych struktur, do przeprowadzania przemian metabolicznych, a pozostała część ulatnia się w postaci ciepła.

Energia przepływa przez ekosystem w układzie otwartym - dociera w postaci energii świetlnej i opuszcza ekosystem w postaci ciepła.

Ruch materii w ekosystemie jest uwarunkowany istnieniem poziomów troficznych. Są to:

Materia krąży w ekosystemie w obiegu zamkniętym.

Obieg materii i przepływ energii w ekosystemie. Energia świetlna, biocenoza, materia organiczna, materia nieorganiczna, biotop, energia cieplna.

Stosunki ilościowe pomiędzy producentami i konsumentami w biocenozie można przedstawić w postaci piramidy troficznej. U jej podstawy są producenci (jest ich najwięcej), następnie konsumenci I i II rzędu. Szczyt piramidy to konsumenci III rzędu (w środowiskach wodnych mogą być konsumenci IV rzędu), których jest najmniej.

Ilościowa piramida troficzna. Producenci, konsumenci I rzędu, konsumenci II rzędu, konsumenci III rzędu.

Ekosystem heterotroficzny to ekosystem, w którym nie ma producentów i jest on zależny od dopływu materii organicznej z zewnątrz. Takie ekosystemy spotykamy w jaskiniach lub w głębi oceanów.

Sąsiednie ekosystemy są ze sobą powiązane, często też trudno jest wyznaczyć między nimi wyraźne granice. Zespoły podobnych ekosystemów lądowych, znajdujących się w podobnych warunkach klimatycznych to biomy. Przykładem biomu jest tundra, tajga, step, sawanna. Specyficznymi warunkami cechują się biomy wysokogórskie. W wodzie też spotyka się różne warunki - niewielkie jeziora czy rzeki można potraktować jako jeden ekosystem, ale w obrębie mórz wyróżnia się wiele różnych środowisk (strefa przybrzeżna, otwarta toń wodna, rafa koralowa itd.)

Zespół wszystkich ekosystemów występujących na Ziemi tworzy biosferę.

W biosferze, podobnie jak w pojedynczym ekosystemie, obserwujemy jednokierunkowy przepływ energii i obieg materii w zamkniętym cyklu.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.