Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Funkcjonowanie ekosystemów

Przemiany ekosystemów

Każdy ekosystem ulega zmianom - mogą to być zmiany związane z porą roku, z wystąpieniem anomalii klimatycznych, gradacją szkodników itp. Pomimo to naturalne ekosystemy cechuje duża stabilność, znajdują się one w stanie wewnętrznej równowagi. Jeśli jednak zmienione warunki utrzymują się dłuższy czas, obserwujemy wtedy powolne zmiany ekosystemu, kończące się przekształceniem go w inny ekosystem.

Proces stopniowych, kierunkowych zmian prowadzących do powstania nowego lub przeobrażenia istniejącego ekosystemu nazywamy sukcesją.

Rozróżniamy dwa rodzaje sukcesji:

- sukcesja pierwotna zachodzi w miejscu, w którym dotychczas nie występowały organizmy (np. piaski wydm, pustynie, skały) i prowadzi do powstania pierwszej biocenozy. Organizmy, które jako pierwsze kolonizują takie tereny nazywane są organizmami pionierskimi - są to porosty i niektóre gatunki traw mogących żyć na ruchomym, piaszczystym podłożu. Sukcesja pierwotna trwa bardzo długo - około 1000 lat. W czasie gdy pierwsze organizmy przystosowywały się do życia na lądzie, miała bardzo duże znaczenie. Współcześnie zachodzi na niewielką skalę, gdyż zdecydowana większość powierzchni naszej planety jest przez organizmy już zasiedlona. Duże znaczenie ma w miejscach całkowicie zdegradowanych w wyniku działalności człowieka.

- sukcesja wtórna - to proces przekształcania istniejącego ekosystemu w inny. Przykładem może być zarastanie jeziora lub „powracanie” zmienionych przez człowieka ekosystemów do swej pierwotnej postaci - np. zarastanie łąk. Sukcesja wtórna zachodzi znacznie szybciej - trwa 50-200 lat i kończy się powstaniem ekosystemu stabilnego dla danych warunków klimatycznych. W naszej szerokości geograficznej jest to las liściasty.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.