Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Formy ochrony przyrody

Formy ochrony przyrody

Głównym celem ochrony przyrody jest ochrona bioróżnorodności

Podstawowe formy ochrony przyrody stosowane przez większość państw na świecie, w tym Polskę to:

- ochrona gatunkowa organizmów

- ochrona obszarów

- ochrona pojedynczych obiektów.

Metody stosowane w ochronie przyrody:

- ochrona bierna - nie dopuszcza jakiejkolwiek ingerencji ze strony człowieka, pozostawiając przyrodę jej naturalnym mechanizmom. Dotyczyć powinna mało zmienionych przez człowieka ekosystemów, mających wiele pierwotnych cech, w których sprawnie działają mechanizmy regulacyjne

- ochrona czynna - zakłada podejmowanie przez człowieka działań mających na celu wspomaganie naturalnych mechanizmów rządzących przyrodą.

Przykłady ochrony czynnej:

- wypas zwierząt lub koszenie łąk w przypadku ochrony terenów trawiastych - bez takiego działania najczęściej zarastają lasem (sukcesja)

- przebudowa lasu, czyli wycinanie gatunków drzew obcych dla danego środowiska, przeważnie posadzonych przez człowieka i wprowadzanie na ich miejsce gatunków naturalnie występujących (tak są aktualnie przebudowywane lasy sosnowe w liściaste lub mieszane)

- reintrodukcja, czyli ponowne wprowadzenie do ekosystemu gatunku, który w danym rejonie wyginął (np. bobry)

- podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia liczebności szkodników lub rozprzestrzeniania się chorób

- przechowywanie nasion rzadkich roślin oraz tworzenie banków genów organizmów zagrożonych wyginięciem.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.