Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Formy ochrony przyrody

Formy ochrony przyrody

Głównym celem ochrony przyrody jest ochrona bioróżnorodności

Podstawowe formy ochrony przyrody stosowane przez większość państw na świecie, w tym Polskę to:

- ochrona gatunkowa organizmów

- ochrona obszarów

- ochrona pojedynczych obiektów.

Metody stosowane w ochronie przyrody:

- ochrona bierna - nie dopuszcza jakiejkolwiek ingerencji ze strony człowieka, pozostawiając przyrodę jej naturalnym mechanizmom. Dotyczyć powinna mało zmienionych przez człowieka ekosystemów, mających wiele pierwotnych cech, w których sprawnie działają mechanizmy regulacyjne

- ochrona czynna - zakłada podejmowanie przez człowieka działań mających na celu wspomaganie naturalnych mechanizmów rządzących przyrodą.

Przykłady ochrony czynnej:

- wypas zwierząt lub koszenie łąk w przypadku ochrony terenów trawiastych - bez takiego działania najczęściej zarastają lasem (sukcesja)

- przebudowa lasu, czyli wycinanie gatunków drzew obcych dla danego środowiska, przeważnie posadzonych przez człowieka i wprowadzanie na ich miejsce gatunków naturalnie występujących (tak są aktualnie przebudowywane lasy sosnowe w liściaste lub mieszane)

- reintrodukcja, czyli ponowne wprowadzenie do ekosystemu gatunku, który w danym rejonie wyginął (np. bobry)

- podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia liczebności szkodników lub rozprzestrzeniania się chorób

- przechowywanie nasion rzadkich roślin oraz tworzenie banków genów organizmów zagrożonych wyginięciem.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.