Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Bioróżnorodność

Motywy ochrony bioróżnorodności

Człowiek powinien chronić bioróżnorodność zarówno ze względów praktycznych jak i ideowych:

1. Ubogie gatunkowo ekosystemy jakimi są monokultury (zarówno rolnicze jak i leśne) sprzyjają nadmiernemu rozwojowi szkodników. Mając bogate źródło pożywienia rozmnażają się one wielokrotnie, przekraczając pojemność środowiska. W takiej sytuacji jedynym, w miarę skutecznym sposobem ograniczenia ich ilości jest używanie pestycydów. Prowadzi to z kolei do zanieczyszczenia środowiska oraz do selekcji szkodników odpornych na działanie środków chemicznych. Walka z takimi wyselekcjonowanymi odmianami jest niezwykle trudna. Wprowadzenie większej bioróżnorodności ogranicza występowanie takich problemów, nierzadko też okazuje się, że z nadmiernie rozwijającymi się szkodnikami natura potrafi poradzić sobie sama.

2. Wszystkie obecnie uprawiane rośliny i hodowane zwierzęta pochodzą od dzikich przodków. Organizmy te mogą posiadać różne korzystne cechy jak np. odporność na choroby czy zdolność przeżycia w niekorzystnych warunkach klimatycznych. Geny warunkujące te cechy mogą w przyszłości zostać wykorzystane i wprowadzone do współczesnych, nadmiernie wydelikaconych odmian hodowlanych. Podobna sytuacja dotyczy starych, lokalnie użytkowanych ras zwierząt i odmian roślin. Zachowanie zróżnicowania genetycznego dziko żyjących lub dawno wyhodowanych populacji daje ludziom szansę na uprawę i hodowlę w niesprzyjających warunkach klimatycznych.

3. Większość leków to substancje pozyskiwane z organizmów, najczęściej roślinnych. Stale odkrywane są lecznicze właściwości wielu z nich. Praktycznie każdy gatunek może w przyszłości okazać się cennym źródłem leku lub innej substancji wykorzystywanej przez człowieka. Chroniąc gatunki, dajemy sobie szansę na ich późniejsze wykorzystanie.

4. Bioróżnorodność decyduje o walorach turystycznych i rekreacyjnych wielu obszarów. Ma to szczególne znaczenie dla społeczności, dla których ruch turystyczny stanowi źródło dochodu.

5. Kontakt z przyrodą jest człowiekowi niezbędny do prawidłowego funkcjonowania, zarówno w sferze psychicznej, jak intelektualnej i fizycznej. Wyjazd z miasta w okresie wolnym od pracy czy nauki jest coraz częściej doceniany jako skuteczna forma wypoczynku.

6. Zachowanie bioróżnorodności jest istotne z naukowego punktu widzenia, pozwala poznać prawidłowości funkcjonowania biosfery i zapobiec ewentualnym negatywnym skutkom działalności człowieka.

7. Piękno krajobrazu zajmuje istotne miejsce w tradycji i kulturze zarówno naszego narodu, jak i ludzkości.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.