Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Bioróżnorodność

Różnorodność ekosystemów

Rozmaitość ekosystemów spotykanych na świecie jest ogromna. Niektóre znacznie różnią się od siebie, inne mogą być podobne, ale nie identyczne. Każdy ekosystem jest środowiskiem życia wielu organizmów. Organizmy o szerokim zasięgu występowania występują w wielu różnych ekosystemach, inne - endemity, występują tylko na jednym terenie.

Zróżnicowanie ekosystemów widoczne jest nie tylko w skali całego świata, ale również w skali lokalnej.

Przykład: Na większości obszarów Polski naturalnym ekosystemem jest las liściasty lub mieszany. Tylko w obrębie lasu liściastego wyróżniamy:

- grądy - najczęściej spotykane lasy składające się głównie z grabów, dębów i lip

- buczyny - spotykane w Karpatach i na Pomorzu lasy, w których dominującym gatunkiem jest buk

- olsy - lasy terenów wilgotnych, w których dominuje olsza

- łęgi - lasy rosnące w dolinach rzek, okresowo zalewane, z dębem i jesionem jako głównymi gatunkami.

Wymienione ekosystemy leśne różnią się wilgotnością, kwasowością gleby, żyznością oraz ilością i różnorodnością organizmów występujących na ich terenie.

Duża część powierzchni naszej planety użytkowana jest rolniczo. Pola uprawne też stanowią rodzaj ekosystemu.

Zespół organizmów (biocenoza) występujących na obszarach użytkowanych rolniczo nazywany jest agrocenozą.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.