Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Formy ochrony przyrody

Ochrona indywidualnych obiektów

Polega na uznaniu konkretnego obiektu za szczególnie cenny. W ramach tej formy wyróżnić można:

- pomniki przyrody - okazy przyrody żywej lub nieożywionej, bądź ich zespoły, cechujące się szczególnymi wartościami naukowymi, historycznymi, kulturowymi lub estetycznymi, np. szczególnie okazałe, zabytkowe drzewa i ich skupiska, głazy narzutowe, jaskinie, źródła itp.

- użytki ekologiczne - niewielkie obszary chronione będące miejscem życia lub rozwoju różnych organizmów, np. leśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, skarpy itp.

- stanowiska dokumentacyjne - formy ochrony przyrody nieożywionej, ważne szczególnie z naukowego punktu widzenia, np. formacje geologiczne, warstwy zawierające skamieniałości itp.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.