Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rozmnażanie i rozwój - Porównanie przebiegu powstawania gametu mężczyzn i u kobiet

Rozmnażanie i rozwój - Porównanie przebiegu powstawania gametu mężczyzn i u kobiet

Plemniki Komórki jajowe
Z jednej komórki macierzystej powstają cztery plemniki. Z jednej komórki macierzystej powstaje jedna komórka jajowa.
Powstawanie plemników rozpoczyna się w okresie pokwitania i trwa do późnej starości. Powstawanie komórek jajowych zachodzi dwuetapowo. Etap I przypada na okres życia płodowego, etap II rozpoczyna się w okresie pokwitania i trwa do okresu menopauzy.
Dojrzewanie polega na przekształceniu i specjalizacji powstałych w wyniku mejozy komórek (spermatyd). Dojrzewanie jest dokończeniem zatrzymanej w życiu płodowym mejozy.
Dojrzewanie przebiega w sposób ciągły, jako kontynuacja spermatogenezy. Dojrzewanie przebiega cyklicznie - w ciągu jednego cyklu płciowego dojrzewa jedna komórka jajowa.
Dojrzewają praktycznie wszystkie komórki. Dojrzewa tylko część komórek.
Produkowane są w ogromnej ilości. W porównaniu z plemnikami jest ich niewiele.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.