Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rozmnażanie i rozwój - etapy ontogenezy człowieka

Rozmnażanie i rozwój - etapy ontogenezy człowieka

Ontogeneza to rozwój osobniczy organizmu, obejmujący ogół zmian zachodzących od momentu jego pwostania aż do śmierci.

Ontogenezę człowieka podzielić można na dwa podstawowe etapy:

1. Okres prenatalny to okres od momentu poczęcia do porodu. W tym czasie zachodzą procesy kształtowania się organizmu i jego intensywny rozwój. Odbywa się wewnątrz macicy, a zarodek, a później płód jest pod każdym względem zależny od organizmu matki.

2. Okres postnatalny to okres rozpoczynający się narodzinami a kończący śmiercią człowieka. Zaraz po urodzeniu dziecko jest niesamodzielne i wymaga stałej opieki ze strony osób dorosłych, najlepiej matki. Wraz z upływem czasu zakres opieki ulega zmniejszeniu aż do uzyskania pełnej samodzielności pod koniec wieku młodzieńczego. Wtedy też zakończony zostaje rozwój człowieka.

Ważniejsze etapy okresu postnatalnego

Etap Czas trwania Chrakterystyka
noworodek pierwszy miesiąc życia Dziecko przystosowuje się do życia w nowym dla siebie środowisku. Wymaga bliskiego kontaktu z matką, powinno być karmione piersią na żądanie.
okres niemowlęcy od drugiego miesiąca do ukończenia pierwszego roku życia Dziecko w tym czasie bardzo intensywnie rośnie, zaczyna poznawać otaczający go świat, nawiązuje pierwsze społeczne kontakty z najbliższymi osobami. Prawidłowy rozwój uwarunkowany jest dostarczaniem mu odpowiedniej ilości bodźców. Pod koniec okresu uczy się samodzielnie chodzić i podejmuje próby mówienia. Powinno być możliwie jak najdłużej karmione piersią.
okres dziecięcy od drugiego roku do około 11-14 lat (do okresu dojrzewania) Dalszy intensywny wzrost, rozwój umiejętności mowy, rozwój sprawności fizycznej, nawiązywanie szerszych kontaktów społecznych, rozwój intelektualny.
okres młodzieńczy od 11-14 lat do 18-20 lat Rozpoczyna się okresem dojrzewania, zmianami hormonalnymi w organizmie i wahaniami emocjonalnymi. Następuje też gwałtowny wzrost organizmu (skok pokwitaniowy) i osiągnięta zostaje jego górna granica. Dla tego okresu charakterystyczny jest też bardzo intensywny rozwój intelektualny.
okres dojrzałości od około 20 do 40 lat Okres pełni rozwoju: osiągnięte zostaje maksimum możliwości fizycznych i intelektualnych, a stan ten utrzymuje się dość długo. W tym okresie człowiek zakłada rodzinę, osiąga odpowiedni status społeczny i zawodowy.
okres wieku średniego 40-65 lat Wiele osób jest w tym okresie nadal w pełni sił, jednak zaznaczają się już powolne zmiany wskazujące na starzenie się organizmu. Dla kobiet w tym okresie przypada koniec możliwości reprodukcyjnych (klimakterium).
okres starości powyżej 65 lat Coraz silniej widoczne zmiany w organizmie, obniżanie się sprawności fizycznej i intelektualnej, częste zachorowania.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.