Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Kwasy

Dysocjacja elektrolityczna kwasów

Jeżeli do roztworów kwasów zanurzymy dwie elektrody podłączone wraz z żaróweczką do źródła prądu, to żaróweczka zapala się. Dowodzi to, że w roztworze muszą być nośniki prądu.

Prąd elektryczny to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych. Kwas solny, żarówka, źródło prądu, np. bateria.

Aby przez roztwór płynął prąd, muszą być w nim cząstki obdarzone ładunkiem i muszą one mieć swobodę poruszania się.

W roztworach kwasów nośnikami ładunku są jony, które powstają z rozpadu kwasu pod wpływem wody. Mechanizm tej reakcji przedstawia niżej opisany przykład.

Wspólna para elektronowa tworząca wiązanie pomiędzy atomami wodoru i resztą kwasową jest przesunięta w kierunku reszty kwasowej.

W kwasach wiązanie pomiędzy atomem wodoru i resztą kwasową jest spolaryzowane.

Ładunek w cząsteczce kwasu jest nierównomiernie rozłożony. W pobliżu wodoru jest pewien ładunek dodatni, przy reszcie kwasowej ujemny. Podobną budowę polarną ma woda (ma dwa bieguny, dodatni i ujemny).

Polarne cząsteczki wody oddziałują z cząsteczką kwasu.

Model cząsteczki wody w formie dipola.

Na skutek tego oddziaływania (przeciwne ładunki się przyciągają) następuje rozerwanie wiązania pomiędzy wodorem i resztą kwasową, a wspólna para elektronowa zostaje przy reszcie kwasowej.

Dysocjacja elektrolityczna kwasów.

Wodór ma teraz o jeden elektron za mało, zatem nie jest elektrycznie obojętny, ma ładunek dodatni, co zapisujemy H+. Reszta kwasowa ma o jeden elektron (pochodzący od wodoru) więcej, co zapisujemy Cl-.

Cząsteczkę obdarzoną ładunkiem dodatnim nazywamy kationem, zaś ujemnym - anionem.

Rozpad cząsteczek na jony pod wpływem wody nazywamy dysocjacją elektrolityczną.

Kwasy są elektrolitami, ponieważ ich roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny (nośnikami ładunku są jony).

Dysocjacja elektrolityczna kwasów.

Interpretacja słowna: jedna cząsteczka kwasu solnego dysocjuje pod wpływem wody na jeden kation wodoru i jeden anion chlorkowy.

Kwasy w roztworze wodnym dysocjują na kationy wodoru i aniony reszty kwasowej.

W czasie dysocjacji kwasów oddysocjowują tylko kationy wodorowe, pozostałe atomy reszty kwasowej pozostają w niezmienionym układzie.

Kation wodoru ma zawsze tylko jeden ładunek dodatni.

Nie wszystkie kwasy chętnie odłączają kationy wodoru, co zaznaczamy rysując strzałki w dwóch kierunkach.

Żaden kwas nie odłącza wszystkich kationów wodoru - oddają je po kolei, po jednym.

Równanie reakcji dysocjacji kwasu siarkowodorowego.

Interpretacja słowna: Jedna cząsteczka kwasu siarkowodorowego dysocjuje pod wpływem wody na kation wodoru i jeden anion wodosiarczkowy.

Równanie reakcji dysocjacji kwasu siarkowego (VI).

Interpretacja słowna: Jedna cząsteczka kwasu siarkowego (VI) dysocjuje pod wpływem wody na kation wodoru i jeden anion wodorosiarczanowy (VI).

Równanie reakcji dysocjacji kwasu azotowego (V).

Interpretacja słowna: Jedna cząsteczka kwasu azotowego (V) dysocjuje pod wpływem wody na jeden kation wodorowy i jeden anion azotanowy (V).

Równanie reakcji dysocjacji kwasu fosforowego (V).

Interpretacja słowna: Jedna cząsteczka kwasu fosforowego (V) dysocjuje pod wpływem wody na kation wodoru i jeden anion dwuwodorofosforanowy (V).

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Chemia
 • Kwasy i wodorotlenki
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Kwasy i wodorotlenki
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Kwasy i wodorotlenki
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Kwasy i wodorotlenki

Ciekawostki (2)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.
nexjom 12.12.2018 17:28

kichnięcie przemieszcza się z prędkością ok.44m/s

nexjom 12.12.2018 17:28

kichnięcie przemieszcza się z prędkością ok.44m/s

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.