Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wodorotlenki

Wodorotlenki

Budowa wodorotlenków - nazwy, wzory sumaryczne i strukturalne

Cząsteczki wodorotlenków zbudowane są z atomów metalu i grup wodorotlenowych OH.

Liczba grup wodorotlenowych w cząsteczce wodorotlenku jest zawsze równa wartościowości metalu.

Wartościowość grupy wodorotlenowej jest zawsze równa jeden.

Me - symbol metalu

Mex(OH)x    wzór ogólny wodorotlenków

Przykładowe wzory wodorotlenków: NaOH, KOH,

Mg(OH)2 czytamy Mg OH dwa razy wzięte

Fe(OH)3 czytamy Fe OH trzy razy wzięte

Nazwy wodorotlenków tworzymy dodając do słowa wodorotlenek nazwę metalu i jego wartościowość, np.:

Fe(OH)3 - wodorotlenek żelaza (III)

Fe(OH)2 - wodorotlenek żelaza (II)

KOH - wodorotlenek potasu

NaOH - wodorotlenek sodu

Mg(OH)2 - wodorotlenek magnezu

Jeżeli metal ma we wszystkich swoich związkach tę samą wartościowość, wówczas jej nie podajemy.

Wodorotlenki, które są rozpuszczalne w wodzie nazywamy zasadami, np. zasada sodowa, zasada wapniowa.

Wzory sumaryczne wodorotlenków zapisujemy tak, aby najpierw był symbol metalu, a za nim widoczna grupa wodorotlenowa.

We wzorach związków chemicznych symbol metalu piszemy zawsze na pierwszym miejscu.

Rysując wzór strukturalny wodorotlenku należy:

- znać wartościowość metalu (metal jest tylu wartościowy, ile jest grup OH),

- narysować od symbolu metalu tyle kresek, ile wynosi jego wartościowość,

- na końcu każdej kreski napisać symbol tlenu,

- od tlenu narysować po jednej kresce (bo tlen jest dwuwartościowy) i na końcu tej kreski napisać symbol wodoru.

Wodorotlenki - wzory strukturalne.

Otrzymywanie wodorotlenków

Znane wodorotlenki to najczęściej związki metali 1 i 2 grupy układu okresowego. Można je otrzymać dwiema metodami:

(Inne metale i ich tlenki w większości przypadków nie reagują z wodą, a odpowiednie wodorotlenki otrzymuje się innymi specjalnymi metodami.)

Metal, woda, wodorotlenek, wodór. Tlenek metalu, woda, wodorotlenek. Wodorotlenki możemy otrzymać w reakcji metali z wodą. Wodorotlenki możemy otrzymać w reakcji tlenków metali z wodą. 2 atomy sodu, 2 cząsteczki wody, 2 cząsteczki wodorotlenku sodu, 1 cząsteczka wodoru. 1 atom wapnia, 2 cząsteczki wody, cząsteczka wodorotlenku wapnia, 1 cząsteczka wodoru. 1 cząsteczka tlenku potasu, 1 cząsteczka wody, 2 cząsteczki wodorotlenku potasu. 1 cząsteczka tlenku magnezu, 1 cząsteczka wody, 1 cząsteczka wodorotlenku magnezu.

Dysocjacja elektrolityczna zasad

W cząsteczce wody występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, wspólna para elektronowa jest przesunięta w kierunku atomu tlenu. Ładunki są nierównomiernie rozłożone i cząsteczka wody jest dipolem.

Model cząsteczki wody w formie dipola.

Pomiędzy atomem metalu i tlenu jest wiązanie spolaryzowane. Wspólna para elektronowa pochodząca od metalu i tlenu jest przesunięta w kierunku tlenu (dlatego, że ma więcej elektronów walencyjnych na ostatniej powłoce). Ładunek w cząsteczce wodorotlenku jest nierównomiernie rozłożony. W pobliżu metalu jest ładunek dodatni, zaś w pobliżu grupy — OH ładunek ujemny.

Pod wpływem oddziaływań dipoli wody i ładunków elektrycznych w cząsteczkach wodorotlenków zostaje rozerwane wiązanie pomiędzy atomem metalu i atomem tlenu.

Model rozpadu cząsteczki wodorotlenku potasu.

Model rozpadu cząsteczki wodorotlenku potasu.

Model rozpadu cząsteczki wodorotlenku potasu. Miejsce, w którym pęka wiązanie. Ładunek dodatni, ładunek ujemny.

Interpretacja słowna: Jedna cząsteczka wodorotlenku potasu dysocjuje na jeden kation potasowy i jeden anion wodorotlenkowy.

Kationy metalu mają tyle ładunków dodatnich, ile powstaje anionów wodorotlenkowych (tyle samo wynosi wartościowość metalu, tyle jest grup— OH w wodorotlenku).

Dysocjacja elektrolityczna zasad.

Interpretacja słowna: Jedna cząsteczka wodorotlenku wapnia dysocjuje na jeden kation wapnia i dwa aniony wodorotlenkowe.

Wodorotlenki sodu i potasu

NaOH   wodorotlenek sodu

KOH   wodorotlenek potasu

Są to substancje stałe, białe, silnie żrące.

Są higroskopijne, pochłaniają parę wodną z otoczenia. Granulki tych wodorotlenków stają się wilgotne, a następnie rozpływają się. Podczas rozpuszczania w wodzie wydzielają się duże ilości ciepła, dlatego jest to proces egzotermiczny.

Stopiony wodorotlenek sodu niszczy szkło i porcelanę, dlatego przechowuje się go w plastikowych butelkach.

Zastosowanie niektórych wodorotlenków

Zastosowanie NaOH:

- do produkcji środków piorących, mydeł,

- w przemyśle włókienniczym jako środek bielący,

- przy produkcji papieru do wydzielania celulozy z drewna,

- do produkcji włókien sztucznych, np. jedwabiu sztucznego,

- do produkcji barwników do barwienia bawełny i lnu,

- w petrochemii,

- w przemyśle metalowym do odtłuszczania metali, usuwania rdzy ze stali.

Zastosowanie Ca(OH)2:

- w rolnictwie do wapnowania pól w celu odkwaszenia gleby,

- w budownictwie jako wapno jest składnikiem zaprawy murarskiej,

- w przemyśle chemicznym jako środek dezynfekujący,

- w przemyśle cukierniczym przy produkcji cukru,

- do zmiękczania wody.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Wodorotlenki

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.