Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czas w historii

Czas w historii

Historia rozgrywa się w czasie, a zadaniem historyka jest takie zestawienie faktów historycznych, aby można było wnioskować o ich przyczynach i skutkach. Naukę, która zajmuje się mierzeniem i podziałem czasu w historii nazywamy chronologią historyczną (chronologia - gr. chronos - czas, logos - słowo, nauka).

Już bardzo dawno ludzie podzielili czas, biorąc za podstawę zjawiska przyrody, rok (wiosna, lato, jesień, zima) podzielono na 12 miesięcy zgodnie z fazami Księżyca. Egipcjanie zauważyli, że wylewy Nilu powtarzają się średnio co 365 dni i zbiegają się ze słonecznym wschodem gwiazdy Syriusz. Na tej podstawie opracowali swój kalendarz, który dał początek późniejszym kalendarzom słonecznym. Dzielił się on na 12 miesięcy po 30 dni, do których dodawano 5 dni świątecznych. Egipcjanie podzielili również dobę na 24 godziny.

Kalendarz egipski przyjęli i udoskonalili Rzymianie. Juliusz Cezar dostosował długość roku kalendarzowego do długości roku astronomicznego. Jednak rok juliański (od imienia Juliusza Cezara) okazał się dłuższy od astronomicznego o 11 minut i w XVI wieku różnica wynosiła już 10 dni.

W 1582 roku papież Grzegorz XIII powołał komisję, która dokonała reformy kalendarza (przesunęła datę o 10 dni, po 4 X od razu nastąpił 15 X), wprowadziła lata przestępne (podzielne przez cztery z wyjątkiem zakończonych dwoma zerami). W ten sposób powstał używany obecnie kalendarz gregoriański.

Współcześnie oprócz kalendarzy słonecznych używane są kalendarze księżycowe (np. muzułmański i żydowski).

Do określenia czasu historycy często używają takich pojęć jak era, tysiąclecia, epoki, wieki.

Każda rachuba czasu musi mieć punkt odniesienia, czyli punkt wyjściowy do oznaczania dat. W kręgu cywilizacji chrześcijańskiej takim wydarzeniem jest narodzenie Chrystusa, które dzieli całą historię na dwie główne ery. Wszystko, co działo się przed Chrystusem określa się jako czasy przed naszą erą (p.n.e.). To, co stało się później miało (i ma nadal) miejsce w naszej erze (n.e.).

Rachuba czasu (ery)

Narodziny Chrystusa

W ciągu dziejów rozmaite ludy w różny sposób oznaczały ważne dla nich wydarzenia:

- Egipcjanie określali czas historyczny na podstawie panowania swoich władców (faraonów),

- Grecy według olimpiad, rozgrywanych co cztery lata w Olimpii,

- Rzymianie od założenia Rzymu.

Badając dzieje ludzkości historycy zauważyli, że z upływem czasu ulegały zmianie sposoby gospodarowania, zmieniało się życie społeczne, kultura, wierzenia religijne, a także obyczaje i sposób myślenia.

Na podstawie tych obserwacji wyróżnili w dziejach pewne etapy rozwoju i nazwali je epokami. Podział na epoki określa się periodyzacją dziejów (gr. period - okres, odcinek czasu).

Podział na epoki

Przejście z jednej epoki do drugiej następowało stopniowo, dlatego wszystkie daty mają znaczenie symboliczne.

Prehistoria Starożytność Średniowiecze Nowożytność Dzieje najnowsze
Dzieje od momentu pojawienia się człowieka do powstania pierwszych państw i wynalezienia pisma Od momentu wynalezienia pisma do upadku cesarstwa rzymskiego 476 r. Za koniec epoki uznaje się następujące wydarzenia:
- upadek Konstantynopola 1453 r.
- odkrycie Ameryki 1492 r.
Zamyka ją koniec I wojny światowej 1918 r. Wydarzenia po 1918 r.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.