Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Religie Dalekiego Wschodu

Religie Dalekiego Wschodu

Religią wyznawaną przez wielu mieszkańców Indii jest hinduizm. Według tej religii świat bez końca powstaje, a potem umiera, by odrodzić się na nowo. Nawet bogowie (trzej najważniejsi to Brahma, Wisznu i Śiwa) umierają. Śmierć jest przejściem do innej formy życia; każda żyjąca istota podlega reinkarnacji - po śmierci odradza się w nowym ciele. Zależnie od swoich zasług i win człowiek może się odrodzić jako zwierzę, roślina albo inny człowiek.

Na przełomie VI i V w. p.n.e. indyjski książę Gautama zwany Buddą zaczął głosić nauki, które zapoczątkowały buddyzm. Według Buddy najwyższą cnotą jest wyrzeczenie się wszelkich pragnień i wszelkiego działania, bo to one są źródłem cierpienia. Na drodze ascezy i medytacji należy dążyć do osiągnięcia nirwany - stanu całkowitej bierności i doskonałego spokoju. Ten, kto osiągnie nirwanę, nie będzie musiał odradzać się na nowo. Buddyści żyją w Wietnamie, Tajlandii, Laosie, Sri Lance, Tybecie, Nepalu, Korei, Chinach i Japonii.

Dawni Chińczycy otaczali siły przyrody czcią boską. Głównym bóstwem było Niebo, które czczono jako siłę najwyższą i źródło wszelkich dóbr. Jednak ich wierzenia ukształtował przede wszystkim konfucjanizm. Mędrzec i polityk Konfucjusz (VI-V w. p.n.e.) nauczał nie o bogach czy życiu pozagrobowym, ale o tym, jak należy żyć. Był przekonany o wewnętrznej dobroci człowieka i jego zdolności do pokierowania swym życiem.

Twierdził, że podstawą społecznego porządku jest skrupulatne wypełnianie ustalonych przez tradycję obowiązków, jakie ciążą na każdym, a zwłaszcza obowiązków wobec własnych rodziców i przełożonych, którzy z kolei muszą się troszczyć o dzieci i podwładnych. Konfucjusz przyczynił się do ukształtowania w Chinach życia i myślenia opartego na kulcie tradycji i przeszłości.

Inną chińską filozofią jest taoizm. Jego twórca Lao-Cy (VI w. p.n.e.) twierdził, że świat jest jednością, a wszystkie zjawiska w nim zachodzące tworzą harmonię, zwaną tao. Celem mędrca jest poznanie tao, dzięki czemu osiąga on harmonię ze światem i poddaje się naturalnemu porządkowi rzeczy.

W Japonii oprócz buddyzmu popularny jest szintoizm - religia wywodząca się z czci dla zjawisk przyrody, zmarłych przodków i dawnych bohaterów.

Zapamiętaj!

Religie Dalekiego Wschodu obejmują wiele różnych wyznań, z których najliczniejsze to hinduizm i buddyzm.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.