Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Nowy Rzym - Konstantynopol

Nowy Rzym - Konstantynopol

Wschodnia część imperium rzymskiego — Cesarstwo Bizantyjskie, w mniejszym stopniu zagrożone najazdami barbarzyńców, zachowało niezależność jeszcze przez blisko tysiąc lat. Podczas gdy Europa Zachodnia przeżywała upadek gospodarczy i kulturalny, na Wschodzie życie toczyło się bez przeszkód. Utrzymywała się tam silna władza cesarska oparta na potężnej armii. Oparciem dla władzy był również Kościół.

Duże znaczenie odgrywał Konstantynopol — stolica państwa. Było to jedno z najpiękniejszych i najbogatszych miast ówczesnego świata. Miasto słynęło z wielu wspaniałych budowli, jak pałace, kościoły (m.in. Hagia Sophia), termy i cyrki.

Ta potężna twierdza nad Bosforem, leżąca na skrzyżowaniu ważnych dróg handlowych, stała się głównym ośrodkiem życia politycznego, gospodarczego i religijnego.

Czasy największej świetności przeżywało Cesarstwo Bizantyjskie za panowania cesarza Justyniana Wielkiego (w VI wieku).

Dążył on do odbudowy dawnego imperium rzymskiego. W tym celu zorganizował wiele wypraw przeciwko Hunom, Ostrogotom i Wandalom, w wyniku których opanował północną Afrykę, południową Hiszpanię, Sycylię i Italię. Zdobycze Justyniana nie były jednak trwałe. Po jego śmierci odpadła od cesarstwa prawie cała Italia i część Hiszpanii.

Cesarz miał władzę nieograniczoną; dowodził wojskiem, nadawał prawa (wydany przez niego kodeks regulował wszystkie dziedziny życia i stał się później wzorem prawa dla wielu narodów Europy), sprawował sądy, stał na straży wiary. Uważał, że jego władza jest uświęcona przez Boga i całkowicie podporządkował sobie Kościół (powoływał i odwoływał biskupów, rozstrzygał spory dotyczące wiary). Głową Kościoła bizantyjskiego był patriarcha (biskup Bizancjum).

Kulturalne wpływy Bizancjum sięgały daleko poza granice cesarstwa. Docierały do innych krajów głównie za pośrednictwem kupców i misjonarzy. Sąsiednie państwa przyjmując chrześcijaństwo w obrządku wschodnim, przyjmowały także bizantyjski styl życia.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.