Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Starożytny Izrael

Starożytny Izrael

Palestyna

Palestyna to niewielka górzysta kraina na Bliskim Wschodzie, leżąca między Morzem Śródziemnym a doliną rzeki Jordan. W zachodniej części kraju, przylegającej do Morza Śródziemnego, znajdowały się dość żyzne gleby nadające się pod uprawę. Mieszkało tam więcej ludności, powstawały liczne miasta. Bardziej na wschód rozciągały się obszary pustynne, teren był słabiej zaludniony.

Palestyna leżała na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych między Azją, Afryką i Europą, co miało niewątpliwy wpływ na jej losy historyczne.

Kanaan — w starożytności kraina na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego (teren późniejszej Palestyny, Syrii i Fenicji). Według Biblii miała to być ziemia obiecana Izraelitom przez Boga.

Około XIII wieku p.n.e., jak głosi Biblia, do Kanaanu przybyły koczownicze plemiona Izraelitów pod przewodnictwem Mojżesza. Plemiona te trudniły się pasterstwem i przepędzały tu swoje stada w poszukiwaniu lepszych pastwisk.

Pod koniec XI wieku p.n.e. plemiona Izraelitów zostały zjednoczone w jedno państwo przez króla Saula.

Największy rozkwit Królestwa Izraela przypadał na czasy króla Dawida. Stolicą państwa została Jerozolima. W niej to syn Dawida Salomon, słynący z wielkiej mądrości, zbudował świątynię poświęconą Bogu Izraelitów - Jahwe. Po śmierci króla Salomona państwo żydowskie, zagrożone przez silniejszych sąsiadów, uległo rozpadowi.

W VI wieku p.n.e. Babilończycy zdobyli Jerozolimę, zburzyli świątynię Jahwe, część ludności deportowali (zesłali) na tereny Babilonii. Nastąpił okres tzw. niewoli babilońskiej, trwający blisko pół wieku. Dopiero podbój Babilonii przez króla perskiego Cyrusa Starszegoumożliwił Żydom powrót do ojczyzny. Odbudowana została Jerozolima i świątynia Jahwe, ale państwa żydowskiego nie udało się już przywrócić.

Wierzenia Żydów

Żydzi wierzyli w jednego Boga, stwórcę nieba i ziemi - Jahwe. Byli przekonani, że są ludem wybranym, z którym Bóg zawarł przymierze. Jeśli będą służyć mu wiernie i słuchać jego przykazań, w nagrodę zaprowadzi ich do ziemi obiecanej (Palestyny). Najważniejsze boskie prawa zawarte zostały w Dekalogu (Dziesięciu Przykazaniach).

Przykazania te wyryte na kamiennych tabliczkach miał Bóg wręczyć Mojżeszowi w dniu zawarcia przymierza na górze Synaj. Przechowywane one były w skrzyni zwanej Arką Przymierza i stanowiły największą świętość Żydów. Król Salomon umieścił Arkę Przymierza w zbudowanej przez siebie świątyni Jahwe w Jerozolimie.

Podstawowe prawdy wiary i przepisy obowiązujące Żydów w życiu codziennym zawarte zostały w Piśmie Świętym (Biblii).

Najważniejsze informacje

Czas powstania, położenie: około XIII wieku p.n.e. na tereny Palestyny, Syrii i Fenicji (na tym terenie leżała starożytna „ziemia obiecana” - Kanaan) przybyły koczownicze plemiona izraelskie, pod koniec XI wieku p.n.e. plemiona te zjednoczył król Saul; Palestyna leżałamiędzy Morzem Śródziemnym a doliną rzeki Jordan; jej stolicą była Jerozolima.

Religia: monoteizm (jedynobóstwo), wiara w Boga - Jahwe, którego prawa (Dekalog) przechowywano w świątyni w Jerozolimie złożone w skrzyni zwanej Arką Przymierza.

Rozkwit i upadek: rozkwit za czasów panowania Dawida, upadek po śmierci jego syna, Salomona (okres niewoli babilońskiej).

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.