Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Historia jako nauka

Historia jako nauka

Historia to nauka, która zajmuje się badaniem przeszłości ludzkości (cywilizacji) od jej powstania aż po czasy współczesne.

Dzieje ludzkości poznajemy na podstawie źródeł historycznych, czyli śladów działania człowieka w przeszłości.

Źródła historyczne. Pisane: dokumenty, pisma oficjalne (konstytucje, statuty, kodeksy); źródła opisowe (kroniki, roczniki, wspomnienia, pamiętniki, żywoty świętych). Zabytki kultury materialnej: architektoniczne (zamki, kościoły, grody); zbiory muzealne i prywatne (ozdoby, obrazy, monety, rzeźby, wykopaliska itp.).

W badaniach nad przeszłością „wspomagają” historię inne nauki - tzw. nauki pomocnicze historii: archeologia (wykopaliska), paleografia (badanie pisma i starych dokumentów), numizmatyka (nauka o monetach), sfragistyka (nauka o pieczęciach), heraldyka (nauka o herbach).

Historyk musi również dokonać selekcji informacji, czyli wybrać najważniejsze, jeżeli staje przed problemem dużej liczby materiałów źródłowych. Źródła historyczne należy traktować w sposób krytyczny, nie wszystkie bowiem zasługują na zaufanie.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.