Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Lewica komunistyczna

Lewica komunistyczna

W grudniu 1941 r. Grupa Inicjatywna składająca się z polskich działaczy komunistycznych przebywających w Moskwie została zrzucona na teren Polski, w okolicach Warszawy. W styczniu 1942 r. utworzono Polską Partię Robotniczą (PPR), której podporządkowały się prawie wszystkie działające w kraju grupy komunistyczne. Sekretarzami partii zostali: Marceli Nowotko (zamordowany w listopadzie 1942 r.), Paweł Finder (aresztowany w 1943 r.), Władysław Gomułka (od listopada 1943 r.). W programie partii zakładano: prowadzenie aktywnej walki z Niemcami, odbudowanie Polski suwerennej i parlamentarno-demokratycznej, rządzonej przez przedstawicieli mieszkańców miast i wsi, bez nędzy i wyzysku.

W noc sylwestrową 1943/44 powstała Krajowa Rada Narodowa oraz podziemny parlament, którego przewodniczącym został Bolesław Bierut. Program: walka o niepodległą i demokratyczną Polskę złączoną sojuszem z ZSRR. Organem bojowym KRN była Gwardia Ludowa (GL), w skład której wchodziła młodzież z organizacji lewicowych, jeńcy radzieccy zbiegli z niewoli, uciekinierzy z gett. KRN podlegał także Związek Walki Młodych (ZWM) - organizacja młodzieżowa, której członkowie pełnili funkcję łączników i kolporterów. Brali udział w akcjach politycznych i bojowych oraz organizowali samokształcenie.

Na wniosek KRN utworzono Armię Ludową (AL), której naczelnym dowódcą został gen. Michał Rola-Żymierski. Armii tej podporządkowały się inne lewicowe organizacje wojskowe.

21 VII 1944 r. powstał Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN) - lewicowy rząd, którego przewodniczącym został Edward Osóbka Morawski. Dowództwo nad wojskiem powierzono gen. Michałowi Roli-Żymierskiemu. Program rządu ogłoszony został w Manifeście 22 lipca 1944 r. i zawierał następujące założenia: walka o wyzwolenie ojczyzny; KRN i PKWN jako jedyne legalne ośrodki władzy; reforma rolna i nacjonalizacja przemysłu; polityka zagraniczna oparta na sojuszu z ZSRR; powrót rdzennych ziem polskich do macierzy.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska w czasie II wojny światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska w czasie II wojny światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska w czasie II wojny światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska w czasie II wojny światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska w czasie II wojny światowej

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.