Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Mała ojczyzna

Mała ojczyzna

Warunki przyrodniczo-geograficzne panujące w Polsce, historia naszego państwa oraz związane z tym różnice kulturowe pomiędzy różnymi jego obszarami doprowadziły do wyodrębnienia się kilku dużych i wielu mniejszych krain (regionów). Są nimi m.in.: Pomorze, Wielkopolska, Śląsk, Małopolska, Mazowsze, Kujawy oraz Warmia i Mazury. Mieszkańcy tych ziem czują się Polakami, ale mają też własne, odrębne tradycje i obyczaje. Ludzie z różnych regionów posługują się rozmaitymi odmianami języka polskiego - gwarami.

Krainy mogą się też różnić krajobrazem. Inaczej wygląda on w Karpatach czy w Sudetach, inaczej w okolicach Lublina czy Warszawy, a całkiem inny jest na pojezierzach lub nad Morzem Bałtyckim. Inne jest ukształtowanie powierzchni, inne gleby, roślinność, a nawet zwierzyna.

Regiony różnią się również od siebie klimatem. Najsurowszy klimat panuje w górach. Opady deszczu i śniegu są tu obfitsze. Temperatura powietrza jest niższa.

Ślady odmienności regionalnych przetrwały do dziś, głównie na wsi i w małych miastach. Dostrzec je można na przykład w ludowych strojach. Różnice między regionami widać też w sposobie budowy domów, w muzyce ludowej, w zwyczajach świątecznych.

Zapamiętaj!

Regiony, czyli „małe ojczyzny” to krainy różniące się od siebie krajobrazem, historią, kulturą.

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Historia
  • O poznawaniu dziejów
  • Podstawowa
  • Historia
  • O poznawaniu dziejów

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.