Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Moja ojczyzna

Moja ojczyzna

Podobnie jak rodzinę łączą więzy krwi i wspólne domowe tradycje, tak naród łączą wspólny język i historia. Jako Polacy wszyscy mówimy polskim językiem i żyjemy w kraju, który nazywa się Rzeczpospolita Polska. Powinniśmy również pamiętać o tym, że Polacy mieszkający poza granicami naszego państwa - tzw. Polonia - również należą do naszego narodu, choć niekoniecznie posługują się naszym językiem w sposób poprawny i być może nie znają naszej historii tak dobrze jak mieszkańcy naszej ojczyzny.

Polska jest w zasadzie krajem jednonarodowościowym. Niewielki procent jej obywateli stanowią przedstawiciele innych narodów, m.in. Niemcy, Ukraińcy, Litwini, Białorusini, Żydzi, Tatarzy.

Odrębność narodowa Polaków podkreślana jest na zewnątrz takimi symbolami jak godło, flaga i hymn narodowy. Godłem Polski jest orzeł biały w złotej koronie, umieszczony na czerwonym tle. Orzeł został obrany jako godło pierwszych władców Polski i pozostał nim do dziś. Flaga polska ma kolor biało-czerwony. Biel i czerwień to nasze ojczyste barwy. Flaga i godło symbolizują naród polski. Ponieważ są znakami naszego państwa, należy odnosić się do nich z szacunkiem. Naszym hymnem narodowym jest „Mazurek Dąbrowskiego” - pieśń napisana przez Józefa Wybickiego dla upamiętnienia postaci generała Jana Henryka Dąbrowskiego - twórcy Legionów Polskich we Włoszech. Hymn został napisany ponad dwieście lat temu, w czasach, gdy Polska straciła niepodległość. „Mazurek” został wybrany na polski hymn narodowy, gdy Polska odzyskała niepodległość po latach rozbiorów, ponad osiemdziesiąt lat temu.

Współczesna mapa Polski z zaznaczeniem granic, sąsiadów i krain geograficznych

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest podzielone na mniejsze jednostki administracyjne. Podział ten ma na celu sprawne zarządzanie państwem. Od 1 stycznia 1999 r. jest 16 województw. Każde z nich dzieli się na powiaty, te natomiast na gminy.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Moja ojczyzna

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Historia
  • O poznawaniu dziejów
  • Podstawowa
  • Historia
  • O poznawaniu dziejów

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.